Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94,​​ 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje indekse potrošačkih cena za mesec avgust 2020. godine.

Indeksi potrošačkih cena za avgust 2020. godine

 

8. 2020.
–––––––
Ø 2019.

8. 2020.
–––––––
7. 2020.

8. 2020.
–––––––
8. 2019.

1–8. 2020.
–––––––––
Ø 2019.

1–8. 2020.
–––––––––
1–8. 2019.

8. 2020.
––––––––
12. 2019.

Republika Srbija – ukupno*

102,0

99,9

101,9

101,6

101,5

101,5

*Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da​​ oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr Miladin Kovačević, s.r.