Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94,​​ 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje indekse potrošačkih cena za mesec april 2020. godine.

Indeksi potrošačkih cena za april 2020. godine

Indeksi su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 72/2020 od 12.5.2020. godine.

 

04. 2020.

04. 2020.

04. 2020.

01–04. 2020.

01–04. 2020.

04. 2020.

Ø 2019.

03. 2020.

04. 2019.

Ø 2019.

01–04. 2019.

12. 2019.

Republika Srbija – ukupno*

101,5

100,0

100,6

101,4

101,5

101,1

*Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr Miladin Kovačević, s.r.