(januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar)

Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 2,0% (promena cena u decembru 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine, u procentima), a mesečna stopa inflacije je 0,1% (promena cena u decembru 2018. godine u odnosu na novembar 2018. godine, u procentima).

OpisVII/2018
VI/2018
VIII/2018
VII/2018
IX/2018
VIII/2018
X/2018
IX/2018
XI/2018
X/2017
XII/2018
XI/2017
XII/2018
XII/2017
Republika Srbija99,7100,399,7100,399,7100,1102,0
Beograd99,5100,599.6100,499,6

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS)

i Sekretarijata za upravu – Sektor statistike Beograd (SZUSSB)

RZS: 223 od 13/08/18

SZUSSB: 63 od 13/08/18

RZS: 255 od 12/09/18

SZUSSB: 71 od 12/09/18

RZS: 282 od 12/10/18

SZUSSB: 77 od 12/10/18

RZS: 307 od 13/11/18

SZUSSB: 86 od 13/11/18

RZS: 340 od 12/12/18

SZUSSB: 94 od 13/12/18

RZS: 9 od 11/01/19

 

OpisI/2018
XII/2017
II/2018
I/2018
III/2018
II/2018
IV/2018
III/2018
V/2018
IV/2018
VI/2018
V/2018
Republika Srbija100,3100,3100,1100,4100,6100,4
Beograd100,4100,3100,0100,3100,6100,5

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS)

i Sekretarijata za upravu – Sektor statistike Beograd (SZUSSB)

RZS: 44 od 23/02/18

SZUSSB: 11 od 26/02/18

RZS: 64 od 12/03/18

SZUSSB: 15 od 13/03/18

RZS: 96 od 12/04/18

SZUSSB: 24 od 12/04/18

RZS: 124 od 11/05/18

SZUSSB: 37 od 14/05/18

RZS: 159 od 12/06/18

SZUSSB: 46 od 12/06/18

RZS: 198 od 12/07/18

SZUSSB: 53 od 13/07/18