Cene proizvoda i uslugalične potrošnje u septembru 2021. godine, u odnosu na avgust 2021. godine, u proseku su povećane za 0,8%. Potrošačke cene u septembru 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 5,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane za 5,4% u proseku.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Restorani i hoteli (0,8%) i Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%). Rast cena je zabeležen i u grupama Odeća i obuća, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po 0,4%), Alkoholna pića i duvan (0,2%), kao i u grupama Transport, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Rekreacija i kultura (-2,4%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Izvor: sajt RZS