Cene proizvoda i uslugalične potrošnje u januaru 2021. godine, u odnosu na decembar 2020. godine, u proseku su povećane za 0,4%. Potrošačke cene u januaru 2021.godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,1%. U 2020. godini u poređenju sa 2019. godinom, potrošačke cene su uproseku povećane za 1,6%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (2,2%),Transport (1,3%), Rekreacija i kultura (0,9%), Restorani i hoteli (0,2%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Zdravstvo (za po0,1%).Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,7%) i Komunikacije (-0,7%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Izvor: sajt RZS