<<

– septembar 2017. godine

 

IX 2017.
Ø 2016.

IX 2017.
VIII 2017.

IX 2017.
IX 2016.

I–IX 2017.
Ø 2016.

I–IX 2017.
I–IX 2016.

IX 2017.
XII 2016.

Republika
Srbija

UKUPNO

103,1

100,4

103,3

103,1

103,5

101,2

Po nameni potrošnje

 

 

 

 

 

 

Energija

105,3

100,6

104,3

106,0

107,4

99,9

Intermedijarni proizvodi,
osim energije

103,2

100,5

103,7

103,9

104,0

101,6

Kapitalni proizvodi

103,1

100,1

102,9

102,5

102,8

101,8

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

100,3

99,9

100,1

100,6

100,6

100,3

Netrajni proizvodi
za široku potrošnju

101,2

100,4

102,5

100,3

99,9

101,8

RUDARSTVO

111,5

105,5

115,9

118,8

122,8

94,2

Eksploatacija uglja

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Eksploatacija sirove
nafte i prirodnog gasa

120,2

104,9

119,9

122,0

128,1

95,5

Eksploatacija ruda
metala

117,6

110,1

128,4

133,3

140,9

89,7

Ostalo rudarstvo

100,5

100,0

100,5

100,3

100,4

100,4

PRERAĐIVAČKA
INDUSTRIJA

103,6

100,4

103,4

103,6

103,9

101,7

Proizvodnja prehrambenih
proizvoda

101,6

100,0

102,0

101,1

100,9

102,2

Proizvodnja pića

101,3

100,5

101,2

100,6

100,6

101,4

Proizvodnja duvanskih
proizvoda

119,1

100,1

117,7

114,4

116,6

104,0

Proizvodnja tekstila

95,8

99,0

97,6

97,5

96,9

97,6

Proizvodnja odevnih
predmeta

102,5

107,3

100,0

96,3

97,0

100,9

Proizvodnja kože
i predmeta od kože

95,6

99,7

92,8

95,5

96,2

96,2

Prerada drveta i
proizvodi od drveta, osim nameštaja

105,2

100,7

104,4

103,7

104,2

104,0

Proizvodnja papira
i proizvoda od papira

103,0

101,9

102,8

101,6

101,7

102,5

Štampanje i umnožavanje
audio i video zapisa

79,1

100,1

106,5

77,2

71,1

106,2

Proizvodnja koksa
i derivata nafte

117,9

101,9

110,3

121,2

126,7

99,8

Proizvodnja hemikalija
i hemijskih proizvoda

100,0

100,4

98,4

101,6

101,4

100,4

Proizvodnja osnovnih
farmaceutskih proizvoda i preparata

99,7

100,0

100,6

99,8

99,5

100,5

Proizvodnja proizvoda
od gume i plastike

102,0

100,2

103,3

101,6

101,2

103,2

Proizvodnja proizvoda
od ostalih nemetalnih minerala

102,2

100,8

101,7

102,1

102,6

100,8

Proizvodnja osnovnih
metala

111,4

97,8

112,2

114,7

115,9

103,5

Proizvodnja metalnih
proizvoda, osim mašina

101,4

100,0

101,4

101,6

101,7

101,4

Proizvodnja računara,
elektronskih i optičkih proizvoda

115,5

100,0

113,9

109,3

110,9

110,1

Proizvodnja električne
opreme

99,1

99,7

99,0

100,1

100,2

98,7

Proizvodnja nepomenutih
mašina i opreme

99,4

100,4

99,8

99,2

99,0

100,5

Proizvodnja motornih
vozila i prikolica

100,5

100,2

100,6

100,8

101,0

99,7

Proizvodnja ostalih
saobraćajnih sredstava

110,3

100,0

103,8

101,9

102,5

112,0

Proizvodnja nameštaja

102,9

100,5

102,9

102,1

102,1

102,9

Ostale prerađivačke
delatnosti

105,4

100,0

103,0

105,1

105,4

105,1

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM I PAROM

99,9

100,0

101,5

99,6

99,6

100,0

Snabdevanje električnom
energijom, gasom i parom

99,9

100,0

101,5

99,6

99,6

100,0

SNABDEVANJE VODOM
I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

101,1

100,0

100,7

100,7

100,8

100,7

Skupljanje, prečišćavanje
i distribucija vode

101,1

100,0

100,7

100,7

100,8

100,7

Izabrane grupe
proizvoda

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredne mašine
i oruđa

102,5

100,0

101,1

102,2

102,5

101,6

Hemijska sredstva
za poljoprivredu

90,1

98,2

90,4

92,0

90,4

97,4

Elementi i materijal
za ugrađ. u građ.

104,2

100,1

102,2

104,4

105,2

101,4

Drumska saobraćajna
sredstva

100,1

100,0

100,0

100,1

100,1

100,0

Tečna goriva i maziva

116,8

102,3

110,3

120,2

125,3

99,3

Metalni aparati
za domaćinstvo

100,3

100,0

100,3

100,1

100,1

100,3

Električni aparati

96,5

99,2

96,3

99,0

99,0

96,3

Drveni nameštaj

103,1

100,6

103,1

102,2

102,2

103,1

Odeća (tkanine i
konfekcija)

102,5

107,4

100,0

96,3

97,0

100,9

Obuća (kožna i gumena)

93,8

99,6

90,1

93,8

94,7

94,6

Vojvodina

UKUPNO

104,1

100,9

103,7

104,5

105,1

101,0

Po nameni potrošnje

 

 

 

 

 

 

Energija

111,7

101,3

107,4

113,3

116,7

99,7

Intermedijarni proizvodi,
osim energije

102,0

100,6

102,1

101,6

101,0

103,3

Kapitalni proizvodi

103,1

100,1

102,8

103,0

103,3

102,6

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

106,6

100,0

102,5

101,2

101,6

107,7

Netrajni proizvodi
za široku potrošnju

98,3

100,8

101,0

97,9

97,2

100,7

Napomene:
Podaci su dati prema novoj Klasifikaciji delatnosti
po sektorima i oblastima.

Republički zavod
za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Kosovo i Metohiju,
tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

 

Saopštenje RZS 277/2017