– Saopštenje RZS broj 330 od 4. 12. 2015. –

 

1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u novembru 2015. godine:

 

OPIS

XI/2015
XI/2014

I-XI/2015
I-XI/2014

XI/2015
XII/2014

1

2

3

4

Republika Srbija

99,8

100,2

100,9

Vojvodina

98,1

98,0

101,5

 

2. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – po sektorima i oblastima:

XI/2015
XI/2014

I-XI/2015
I-XI/2014

XI/2015
XII/2014

Republika Srbija

UKUPNO

99,8

100,2

100,9

Po nameni potrošnje

 

 

 

Energija

96,4

96,1

100,3

Intermedijarni proizvodi, osim energije

100,9

102,9

100,7

Kapitalni proizvodi

101,2

100,9

101,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,6

103,0

100,6

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

101,5

101,3

101,5

RUDARSTVO

86,9

95,8

87,4

Eksploatacija uglja

80,1

87,4

80,5

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

62,1

70,9

72,9

Eksploatacija ruda metala

97,7

114,0

94,0

Ostalo rudarstvo

100,5

100,0

100,5

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

99,2

99,4

100,7

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

101,9

100,9

101,9

Proizvodnja pića

100,3

105,7

100,3

Proizvodnja duvanskih proizvoda

115,4

102,2

115,4

Proizvodnja tekstila

107,2

106,3

106,9

Proizvodnja odevnih predmeta

98,5

103,4

98,1

Proizvodnja kože i predmeta od kože

101,6

100,1

101,5

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

100,3

101,7

100,2

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

105,1

105,4

104,6

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

93,9

94,3

93,9

Proizvodnja koksa i derivata nafte

74,7

76,4

91,6

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

100,7

103,8

102,0

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

89,7

91,6

89,7

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

103,3

102,0

103,3

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

99,3

101,4

99,3

Proizvodnja osnovnih metala

98,2

101,2

98,0

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

101,0

100,9

101,0

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

101,6

102,7

101,6

Proizvodnja električne opreme

101,4

102,4

101,3

Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

104,0

103,6

104,0

Proizvodnja motornih vozila i prikolica

100,5

99,6

100,4

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

100,0

100,0

100,0

Proizvodnja nameštaja

100,0

102,6

100,0

Ostale prerađivačke delatnosti

100,0

100,0

100,0

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

105,5

103,6

105,3

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

105,5

103,6

105,3

SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

102,3

106,9

101,5

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

102,3

106,9

101,5

Izabrane grupe proizvoda

 

 

 

Poljoprivredne mašine i oruđa

105,4

103,7

105,4

Hemijska sredstva za poljoprivredu

100,3

105,9

98,8

Elementi i materijal za ugrađ. u građ.

97,4

99,9

98,2

Drumska saobraćajna sredstva

100,3

98,6

100,0

Tečna goriva i maziva

81,1

80,5

97,1

Metalni aparati za domaćinstvo

102,6

104,2

102,6

Električni aparati

100,0

100,0

100,0

Drveni nameštaj

100,0

102,5

100,0

Odeća (tkanine i konfekcija)

98,4

103,7

97,9

Obuća (kožna i gumena)

100,0

99,1

100,0

Vojvodina

UKUPNO

98,1

98,0

101,5

Po nameni potrošnje

 

 

 

Energija

91,2

91,1

100,9

Intermedijarni proizvodi, osim energije

101,6

103,3

102,2

Kapitalni proizvodi

101,8

101,9

101,8

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,0

100,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

101,6

100,5

101,5

 

Napomene:
1. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

 

2. Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavaju na osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima. Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.

Saopštenje RZS 330/2015