1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u decembru 2016. godine:

OPIS

XII/2016
Ø/2015

XII/2016
XI/2016

XII/2016
XII/2015

1

2

3

4

Republika Srbija

101,3

101,2

102,2

Vojvodina

100,1

102,4

102,9

 

2. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – po sektorima i oblastima

XII/2016
Ø/2015

XII/2016
XI/2016

XII/2016
XII/2015

Republika Srbija

UKUPNO

101,3

101,2

102,2

Po nameni potrošnje

 

 

 

Energija

101,4

102,8

105,0

Intermedijarni proizvodi, osim energije

100,0

100,7

100,5

Kapitalni proizvodi

100,6

99,9

100,4

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,0

98,9

98,9

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

102,9

100,5

102,0

RUDARSTVO

95,8

102,9

105,3

Eksploatacija uglja

92,0

100,0

100,0

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

97,1

120,5

134,7

Eksploatacija ruda metala

97,5

101,4

103,9

Ostalo rudarstvo

101,6

100,0

101,4

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

101,0

101,4

102,0

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

102,0

100,1

101,3

Proizvodnja pića

98,0

100,0

100,5

Proizvodnja duvanskih proizvoda

125,6

109,3

106,4

Proizvodnja tekstila

100,8

100,0

100,1

Proizvodnja odevnih predmeta

99,6

99,7

100,6

Proizvodnja kože i predmeta od kože

101,2

100,0

100,0

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

100,2

100,0

100,2

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

105,6

101,9

103,3

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

98,1

100,0

101,1

Proizvodnja koksa i derivata nafte

96,8

113,4

114,5

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

97,6

99,8

99,1

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

95,8

100,0

99,8

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

101,4

100,0

100,0

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

101,1

100,0

101,2

Proizvodnja osnovnih metala

104,0

103,1

106,0

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

99,6

100,0

99,4

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

98,9

98,7

98,9

Proizvodnja električne opreme

101,0

100,3

100,9

Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

102,2

99,6

101,8

Proizvodnja motornih vozila i prikolica

100,3

100,0

100,2

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

100,0

100,0

100,0

Proizvodnja nameštaja

100,0

100,0

100,0

Ostale prerađivačke delatnosti

100,0

100,0

100,0

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

104,0

100,0

102,4

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

104,0

100,0

102,4

SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

101,4

100,0

100,7

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

101,4

100,0

100,7

Izabrane grupe proizvoda

 

 

 

Poljoprivredne mašine i oruđa

104,9

100,0

104,2

Hemijska sredstva za poljoprivredu

96,0

100,2

96,8

Elementi i materijal za ugrađ. u građ.

101,2

100,1

102,4

Drumska saobraćajna sredstva

100,3

100,0

100,4

Tečna goriva i maziva

92,6

116,2

105,6

Metalni aparati za domaćinstvo

100,4

100,0

100,0

Električni aparati

100,0

100,0

100,0

Drveni nameštaj

100,0

100,0

100,0

Odeća (tkanine i konfekcija)

99,6

99,6

100,7

Obuća (kožna i gumena)

100,0

100,0

100,0

Vojvodina

UKUPNO

100,1

102,4

102,9

Po nameni potrošnje

 

 

 

Energija

100,1

107,0

109,2

Intermedijarni proizvodi, osim energije

96,3

100,8

96,7

Kapitalni proizvodi

100,3

100,0

100,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,0

100,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

102,5

99,8

101,9

 

Napomene:
1. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

2. Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavaju na osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima. Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.

Saopštenje RZS 002/2015