1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u decembru 2015. godine:

 

OPIS

XII/2015
XI/2014

I-XII/2015
IXII/2014

Æ/2015
Æ/2014

1

2

3

4

Republika Srbija

99,8

100,7

100,2

Vojvodina

99,0

100,5

98,2

 

2. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – po sektorima i oblastima

XII/2015
XI/2014

I-XII/2015
IXII/2014

Æ/2015
Æ/2014

Republika Srbija

UKUPNO

99,8

100,7

100,2

Po nameni potrošnje

 

 

 

Energija

98,6

98,9

96,3

Intermedijarni proizvodi, osim energije

99,9

100,6

102,7

Kapitalni proizvodi

100,0

101,2

100,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,6

102,8

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,7

102,2

101,4

RUDARSTVO

98,6

86,1

95,0

Eksploatacija uglja

100,0

80,5

86,8

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

88,9

64,8

70,5

Eksploatacija ruda metala

98,9

92,9

112,1

Ostalo rudarstvo

100,0

100,5

100,0

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

99,8

100,5

99,5

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

100,0

101,9

101,0

Proizvodnja pića

100,0

100,3

105,3

Proizvodnja duvanskih proizvoda

110,5

127,5

104,3

Proizvodnja tekstila

100,0

106,9

106,4

Proizvodnja odevnih predmeta

100,3

98,4

102,9

Proizvodnja kože i predmeta od kože

100,0

101,5

100,2

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

100,0

100,2

101,6

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

101,6

106,3

105,5

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

100,0

93,9

94,2

Proizvodnja koksa i derivata nafte

92,3

84,6

76,9

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

99,5

101,5

103,6

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

100,0

89,7

91,4

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

100,1

103,4

102,1

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

100,3

99,7

101,2

Proizvodnja osnovnih metala

99,3

97,3

100,9

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

100,0

101,0

100,9

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

100,0

101,6

102,6

Proizvodnja električne opreme

99,3

100,6

102,2

Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

100,0

104,0

103,6

Proizvodnja motornih vozila i prikolica

100,0

100,4

99,7

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

100,0

100,0

100,0

Proizvodnja nameštaja

100,0

100,0

102,4

Ostale prerađivačke delatnosti

100,0

100,0

100,0

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM

100,0

105,3

103,8

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

100,0

105,3

103,8

SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

100,0

101,5

106,4

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

100,0

101,5

106,4

Izabrane grupe proizvoda

 

 

 

Poljoprivredne mašine i oruđa

100,0

105,4

103,9

Hemijska sredstva za poljoprivredu

101,0

99,7

105,4

Elementi i materijal za ugrađ. u građ.

100,3

98,4

99,8

Drumska saobraćajna sredstva

100,0

100,0

98,8

Tečna goriva i maziva

94,8

92,1

81,3

Metalni aparati za domaćinstvo

100,0

102,6

104,1

Električni aparati

100,0

100,0

100,0

Drveni nameštaj

100,0

100,0

102,3

Odeća (tkanine i konfekcija)

100,3

98,3

103,2

Obuća (kožna i gumena)

100,0

100,0

99,2

Vojvodina

UKUPNO

99,0

100,5

98,2

Po nameni potrošnje

 

 

 

Energija

96,6

97,4

91,5

Intermedijarni proizvodi, osim energije

100,4

102,6

103,3

Kapitalni proizvodi

100,0

101,8

101,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,0

100,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

101,5

100,5

 

Napomene:

 

1. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

2. Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavajuna osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima. Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.

 

 Saopštenje RZS broj 002 od 5. 1. 2016.