Privredna komora Srbije ne izdaje dozvole kompanijama koje imaju potrebe za angažovanjem zaposlenih u vreme zabrane kretanja od 20 časova uveče do 5 sati ujutru.

Na molbu nadležnih državnih organa, pozivamo kompanije da popunjeni obrazac – tabelu sa podacima zaposlenih za čijim radom u noćnoj smeni postoji potreba, dostave na E-mail MINISTARSTVA PRIVREDE:  vanrednostanje@privreda.gov.rs

Komora je u prepodnevnim satima anketiranjem kompanija prikupila informacije radi sagledavanja potreba za proizvodnjom i pružanjem usluga u vreme zabrane kretanja, pa molimo privrednike koji su nam već slali podatke da imaju razumevanja i to učine i u traženoj formi.

PKS će biti na raspolaganju privrednicima za sve dodatne informacije i pomoć kako bi i u novim okolnostima obezbedili nastavak nesmetanog rada u noćnim smenama, ali i u stalnoj komunikaciji sa nadležnima da bi se vladina mera što efikasnije sprovodila.

OBRAZAC – TABELA

Izvor: sajt Privredne komore Srbije