Julske plate prosvetarima smanjene su greškom, a ona se može ispraviti samo izmenama odredaba Zakona o radu, rekao je u petak bivši ministar prosvete dr Srđan Verbić. Zbog umanjenja plata za prošli mesec u iznosu od 1.500 do 3.000 dinara prosvetni sindikati najavili su da će tužiti državu.

Verbić je u petak poručio zaposlenima u prosveti da ne treba da troše novac na sudske tužbe.

– Načinjena je greška ministarstava prosvete i finansija i potrudićemo se da tu grešku ispravimo pre nego što zaposleni u prosveti podnesu tužbe. Reč je o tehničkoj grešci, a predlog izmene Zakona o radu, kojim će ona biti ispravljena, već je pripremljen i čeka da dođe na sednicu Vlade – kazao je Verbić, na primopredaji dužnosti u kabinetu u Nemanjinoj ulici.

Iz sektora za finansije Ministarstva prosvete prethodno je objašnjeno da nije reč o pogrešnom obračunu, već da je obračun urađen u skladu sa izmenjenim Zakonom o radu, pa je zato iznos drugačiji u odnosu na jul prošle godine.

– Nije bilo smanjenja plata za jul 2016. Prema odredbama Zakona o radu, odnosno Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, zaposleni ima pravo na naknadu zarade tokom godišnjeg odmora u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci – objašnjavaju u Ministarstvu prosvete. – Kada se podeli ukupan iznos ostvarenih primanja sa časovima rada za tih 12 meseci dobija se prosečna satnica za period od 12 meseci. Ona se množi brojem sati za koje zaposleni odsustvuje u jednom mesecu i to je naknada za taj mesec. S obzirom na to da jul mesec ove godine ima 168, a prethodne je u julu broj radnih sati iznosio 184, prvi deo julske plate za zaposlene koji su u ovom mesecu koristili godišnji odmor obračunat je saglasno tome.

Izvor: sajt Novosti