U Agenciji za privredne registre je izrađen i objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini.

Godišnji izveštaj sadrži analizu uspešnosti poslovanja i finansijskog položaja sačinjenu za 103.995 privrednih društava, koja su zapošljavala 1.131.227 radnika. Pored toga, sagledano je i poslovanje 1.412 ustanova i 18.407 preduzetnika.

Uporedna analiza i osnovni trendovi dati su na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe za 2018. godinu, kao i zbirno obrađenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Pored analize privrednih kretanja na ukupnom nivou, u okviru Godišnjeg izveštaja poseban osvrt dat je sa aspekta koncentracije finansijskih performansi prema sektorima i veličini privrednih društava, a takođe data je i analiza poslovanja određenih segmenata privrednih društava – javnih preduzeća i privrednih društava u stečaju i likvidaciji. Analiza je propraćena adekvatnim tabelarnim i grafičkim prikazima.

Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini i prezentacija Poslovanje privrede u 2018. godini objavljeni su u odeljku Registri – Finansijski izveštaji – Publikacije / Makroekonomske analize.