Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани – 2016“ одржаће се од 9. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи.

У наставку можете преузети програм Саветовања:

Програм (нацрт)

Извор: сајт Врховног касационог суда