Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je glavni cilj izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom da se propišu stroži uslovi koje proizvođači otpada i operateri upravljanja otpadom moraju da ispunjavaju, kako pre početka, tako i u toku obavljanja delatnosti, navodi se na sajtu Vlade.
Najznačajnije izmene i dopune odnose se, pre svega, na donošenje pravnog osnova za uređivanje oblasti upravljanja otpadom od građenja i rušenja, koji zbog svoje veličine i volumena zahteva posebno upravljanje u smislu odvajanja, sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana, objasnila je ministarka.
Prema njenim rečima, jedna od izmena tiče se i donošenja pravnog osnova kojim će se bliže urediti način postupanja sa otpadnim uljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i omogućiti realizacija programa upravljanja otpadom kroz definisanje dalje upotrebe, tretiranje i odlaganje otpadnog mulja.
Vujović je napomenula da je dodatna novina uvođenje finansijskih garancija prilikom obavljanja svih poslova u delatnosti upravljanja otpadom, ali kojima će do kraja biti sproveden princip odgovornosti vlasnika otpada posle prestanka rada postrojenja ili stečaja, tako da bi zbrinjavanje otpada bilo rešeno aktiviranjem finansijske garancije.
Predložena rešenja, kako je ukazala, neće imati negativno dejstvo na privredne subjekte, već će doprineti efikasnijoj primeni propisa.