У наставку преносимо саопштење за јавност Форума судија Србије:

ВОЛОНТИРАЊУ У СУДУ (НЕ)ВИДИ СЕ КРАЈ


Форум судија Србије је почетком 2016. године указао на незавидан положај судијских приправника – волонтера.

Млади правници који стичу искуство у суду за полагање правосудног испита не примају никакву финансијску накнаду. Реч је о двогодишњој приправничкој пракси у оквиру које приправници стичу професионална знања, вештине и постају оспособљени и за самосталан рад, односно захваљујући којој се повећава могућност будућег избора квалитетних судијских помоћника, будућих адвоката и правних заступника.

Имајћи у виду чињеницу да не постоји могућност запошљавања нових запослених, па самим тим ни приправника у судовима, указали смо на могућност да се обезбеди накнада за рад приправника-волонтера у уквиру програма стручне праксе који спроводи Национална служба за запошљавање.

Јавности и свим надлежнима смо указали на чињеницу да у програму стручне праксе, који спроводи Национална служба за запошљавање у оквиру реализације Националног акционог плана за 2016. годину може учествовати послодавац који припада јавном сектору и то искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите, дакле не и из области правосуђа.

 Нажалост приликом усвајања Националног акционог плана за запошљавање за 2017. годину нису узети у обзир наши аргументи те и даље не постоји могућност да се послодавци из области правосуђа укључе у спровођење овог програма, односно приправници из правосуђа на овакав начин не могу добијати накнаду за свој рад.

Поново смо се обратили Министарству правде, Министарства за рад, борачка и социјална питања и Министарства за омладину и спорт да заједничи пронађу начин да се дипломираним правницима омогући примање неког вида накнаде у периоду у коме стичу праксу у суду ради полагања правосудог испита.

Без одговарајуће материјалне подршке младе колеге правници су принуђени да прихватају послове дипломираног правника који им обезбеђује примања, независно од степена знања који ће на тим пословима стећи, тако да не смемо дозволити да судство остане без најбољих младих правника.

 

у Београду 08.05.2017. год.                                                                                       ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ