U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti („Sl. glasnik RS“, br. 43/2011 i 123/2014) svi politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, dužni su da podnesu Agenciji za borbu protiv korupcije godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu do 15. aprila 2016. godine, podsećaju iz Agencije.

Agencija podseća i da je donet novi Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta („Sl. glasnik RS“, br. 7/2016), koji je stupio na snagu 6. februara 2016. godine i time prestao da važi Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 25/2012 i 31/2013).

Izvor: sajt Agencije za borbu protiv korupcije