У складу са одредбама члана 28. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) сви политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке, дужни су да поднесу Агенцији за борбу против корупције годишњи финансијски извештај за 2015. годину до 15. априла 2016. године, подсећају из Агенције.

Агенција подсећа и да је донет нови Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта („Сл. гласник РС“, бр. 7/2016), који је ступио на снагу 6. фебруара 2016. године и тиме престао да важи Правилник о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 25/2012 и 31/2013).

Извор: сајт Агенције за борбу против корупције