U zvaničnoj evidenciji pritužbi na rad sudija, tužilaca i organa državne uprave koju je ustanovila Advokatska komora Beograda zasada se nalazi desetak primedaba, otkriva, Jugoslav Tintor, predsednik AKB. Pritužbe koje Komori dostavljaju branioci čuvaju se u arhivi trajno, a materijal će služiti ukoliko neko od onih na čiji rad advokati imaju zamerki jednog dana poželi da uđe u advokaturu.

– To, naravno, ne znači da ako na nečiji rad stignu jedna ili pet pritužbi, taj neko automatski neće biti primljen u advokaturu, ali će se argumentovane primedbe, između ostalog, uzimati u razmatranje kada se bude cenila njegova dostojnost – objašnjava Tintor.

Naravno, sve primedbe na npr. bahato ponašanje određenog sudije ili tužioca prema advokatima ili građanima, ili pak na kršenje zakona, moraju da budu potkrepljene dokazima, zapisnicima sa ročišta, izjavama svedoka…

– Do sada se Advokatska komora zbog takvog ponašanja nekoga ko umisli da je silan i moćan, obraćala višim sudskim instancama, ali čak i kada bi bio pokrenut postupak, obično bi ostao bez epiloga – kaže Tintor.

Pre uspostavljanja ove evidencije advokati su ulazak u branšu onemogućili, između ostalog, bivšoj predsednici Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nati Mesarović i bivšem tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću. Oni su odbijeni i u prvom i u drugom stepenu, i njihovi slučajevi se sada nalaze pred Upravnim sudom.

Jedinstvena baza podataka nije jedina novina koju je uvelo rukovodstvo na čelu sa Tintorom, koje će uskoro napuniti godinu dana. Tim povodom 12. maja 2018. godine se organizuje skupština, na kojoj će, između ostalog, biti promenjen i Statut Advokatske komore Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 93/2016 i Sl. glasnik RS“, br. 30/2017 – odluka US).

Predlogom izmenjenog Statuta Advokatske komore Beograda će se, objašnjava Tintor, ograničiti ovlašćenja predsednika AKB, on će izgubiti mogućnost ulaganja veta, onemogućiće se da predsednik ili Upravni odbor opstruišu sazivanje skupštine ili izborni postupak, preciziraće se institut izglasavanja nepoverenja i uspostavljanja mehanizma odgovornosti za rad, propisaće se obaveza organizovanja novih izbora za organe Komore u roku od šest meseci od usvajanja Statuta!

Na Skupštini će biti predstavljeni i izveštaj o radu i finansijski izveštaj, kao i izveštaj koji je sačinila revizorska kuća posle smene prethodnog rukovodstva.

– Za godinu dana uradili smo više nego što je urađeno u prethodnoj deceniji – kaže Tintor. – Između ostalog, isplatili smo dugove za 120 porodilja advokata za poslednje dve i po godine, ukupno oko 60.000 evra (po 500 evra svakoj advokatici). Osnovali smo fond solidarnosti za kolege koje se razbole, za trudnice u poslednja tri meseca trudnoće i one koji imaju ozbiljne egzistencijalne probleme.

AKB je osnovala i advokatske timove za različite oblasti, od krivičnog prava do pitanja službenih odbrana ili besplatne pravne pomoći, i tako uključila daleko veći broj branilaca u rad Komore. Osnovana je i sekcija mladih advokata, koji podnose najrazličitije inicijative.

Izvor: sajt Novosti