Саопштење Алумни клуба Правосудне академије:

Допринос решавању проблема у избору судија и тужилаца, који већ годинама
представљају централну тему српског правосуђа, дали су експерти ЕУ у
свом финалном Извештају сачињеног након двоипогодишњег пројекта Јачања
капацитета Високог савета судства (ВСС) и Државног већа тужиоца (ДВТ),
вредног 2 милиона евра. Свечана Конференција поводом завршетка пројекта
одржана је 19. октобра 2017. у Палати Србија уз присуство Драгомира
Милојевић, председник Врховног касационог суда, Загорке Доловац,
Републички јавни тужилац, представника Министарства правде. АКПА су
представљале су Ива Марковић и Тијана Леваков.

Постојећа ситуација у избору судија и
тужилаца у Србији је проблематична, јер су процедуре нејасне и нерецизне
и не постоји правна извесност. Ово је последица неуспешног покушаја да
се помире два система избора (оног постојећег пре почетка рада
Правосудне академије (ПА) и новог, који подразумева ПА), наводи се у
финалном извештају експерата ЕУ.

Веома мали број свршених полазника ПА
постају судије и тужиоци и зато је доведена у питање сврха постојања и
улога ПА, наводи се у Извештају експерата. У препорукама за
превазилажење ситуације се наводи да систем избора судија и тужилаца
мора почивати на принципу заслуга. Предложено је да избор буде заснован
на јединственом приступу преко Правосудне академије, под руководством и
надзором ВСС-а и ДВТ-а. Такође се у Извештају узимају у обзир интереси
судијских и тужилачких помоћника, те се предлаже дефинитивни прелазак на
нови систем избора уз прелазни период у коме би на сваком конкурсу били
заступљени и свршени полазници ПА и судијски и тужилачки помоћници у
прецизно одређеном проценту (систем квота). У препорукама се закључује
да је нови систем избора неизбежан јер је усуглашен са стандардима ЕУ и
одражава њене најбоље праксе.

Двоипогодишњи пројекат, вредан два
милиона евра, имао је за циљ пренос добре праксе, искустава и стручног
знања између шпанских и грчких правосудних органа и ВСС, ДВТ и
Министарства правде, ради усаглашавања српских прописа и праксе са
правним тековинама ЕУ. Пројекат је био усмерен на јачање капацитета тих
органа у поступцима избора и напредовања судија, јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца, јачање дисциплинске одговорности и етике
носилаца правосудне функције, као и на унапређење односа са другим
државним органима, медијима и цивилним друштвом.

 

Извор: сајт Алумни клуба Правосудне академије