Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u 2016. godini, merena bruto domaćim proizvodom i iskazana u stalnim cenama, ostvarila realni rast od 2,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Procenjeno je da su bruto investicije u osnovne fondove u 2016. godini, u odnosu na prethodnu godinu, ostvarile realni rast od 6,1%. 

Procenjeno je da je industrijska proizvodnja u 2016. godini imala rast fizičkog obima od 4,3% u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivredna proizvodnja je u 2016. u odnosu na 2015. godinu ostvarila rast fizičkog obima od 8,1%.

Procenjeno je da vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2016. godini beleži realni rast od 6,0% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 7,8%, dok promet u trgovini na veliko beleži rast od 0,9% u tekućim cenama. U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2016. godini zabeležen je realni rast od 7,4%, dok je broj noćenja turista povećan za 13,5% u odnosu na prethodnu godinu. Sektor Saobraćaj i skladištenje imao je rast fizičkog obima od 8,1%, a oblast telekomunikacija rast od 1,3%. Procenjena spoljnotrgovinska robna razmena u evrima u 2016. godini, u odnosu na 2015, pokazuje rast izvoza za 9,9% i rast uvoza za 4,4%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do značajnog povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu 2016. godine iznosi 46,8%, a stopa nezaposlenosti 13,8%.

Procenjeno je da su zarade bez poreza i doprinosa u 2016. godini, u odnosu na 2015, nominalno veće za 3,7%, a realno za 2,5%.

Procenjeno je da godišnja stopa inflacije iznosi 1,6%.

VAŽNIJI INDEKSI EKONOMSKIH KRETANJA 

                                               (Indeksi: prethodna godina = 100)

 

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

20161)

 

Bruto domaći proizvod

u stalnim cenama

Bruto investicije u osnovne fondove

u stalnim cenama

 

 

66,0

 

 

113,2

 

 

102,6

 

 

88,0

 

 

98,2

 

 

96,4

 

 

100,8

 

 

105,6

 

 

102,7

 

 

106,1

 

Fizički obim proizvodnje

 

Poljoprivreda

Iskorišćavanje šuma

Industrija

Građevinarstvo

 

 

 

80,5

94,9

97,8

101,2

 

 

 

121,8

105,2

105,5

79,4

 

 

 

102,4

101,5

93,5

102,5

 

 

 

91,6

107,7

108,3

120,4

 

 

 

108,1

105,6

104,3

106,0

 

Unutrašnja trgovina

 

Promet u trgovini na veliko,osim trgovine motornim vozilima, tekuće cene

Promet u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima, stalne cene

 

 

 

 

 

 

111,7

 

 

98,0

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

94,9

 

 

 

 

 

 

97,0

 

 

102,4

 

 

 

 

 

 

102,1

 

 

101,8

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

107,8

 

Spoljnotrgovinska robna razmena

 

Izvoz, u mil. evra

Uvoz, u mil. evra

 

 

 

 

103,5 103,2

 

 

 

 

125,8

105,1

 

 

 

 

101,5 100,1

 

 

 

 

107,9

105,8

 

 

 

 

109,9 104,4

 

Usluge smeštaja i ishrane

 

Ugostiteljstvo – stalne cene

Turisti – noćenja

 

 

 

 

 

98,5

97,6

 

 

 

 

 

100,4

101,3

 

 

 

 

 

99,8

92,7

 

 

 

 

 

101,9

109,3

 

 

 

 

 

107,4

113,5

 

Saobraćaj i skladištenje

 

Saobraćaj – ukupno

Prevoz putnika

Prevoz robe

 

 

 

100,8

100,6

101,4

 

 

 

104,0

101,3

111,6

 

 

 

122,1 130,0

102,3

 

 

 

105,9

106,7

103,6

 

 

 

108,1

103,5

123,4

 

Poštanske aktivnosti i telekomunikacije

– Delatnost pošta

– Telekomunikacije

 

 

 

100,2 118,1

 

 

99,1

127,0

 

 

 

98,6

103,0

 

 

100,0

101,6

 

 

 

100,4 101,3

 

Cene

 

Cene proizvođača

– Industrijskih proizvoda za domaće tržište

– Proizvoda poljoprivrede i ribarstva

 

Potrošačke cene

Godišnja stopa inflacije2)

 

Cene ugostiteljskih usluga

 

 

 

 

 

105,6

 

125,8

 

107,8

12,2

 

106,1

 

 

 

 

 

103,6

 

98,7

 

107,8

2,2

 

105,9

 

 

 

 

 

100,7

 

97,3

 

102,9

1,7

 

100,8

 

 

 

 

 

100,2

 

99,2

 

101,9

1,5

 

101,5

 

 

 

 

 

99,5

 

99,1

 

101,2

1,6

 

99,8

 

Prosečne zarade bez

poreza i doprinosa

 

Nominalne

Realne

 

 

 

 

109,0

101,1

 

 

 

 

106,2

95,5

 

 

 

 

101,4

98,5

 

 

 

 

99,8

97,9

 

 

 

 

103,7

102,5

 

Stopa zaposlenosti 3)

 

Stopa nezaposlenosti

 

35,5

 

23,9

 

37,7

 

22,1

 

42,0

 

19,2

 

42,5

 

17,7

 

46,84)

13,84

1) Procena.

2) Decembar tekuće u odnosu na decembar prethodne godine

3) Izvor: Anketa o radnoj snazi

4) III kvartal 2016.

 

Republički zavod za statistiku

Saopštenje broj  343