Svi podaci o ekonomskim kretanjima u 2018. godini, izneti u ovom pregledu, procenjeni su na osnovu dostupnih i do sada objavljenih podataka. Prikazani pokazatelji ne obuhvataju podatke za AP Kosovo i Metohija.

Bruto domaći proizvod (BDP), koji predstavlja meru ukupne ekonomske aktivnosti svih rezidentnih institucionalnih jedinica, jeste najvažniji makroekonomski agregat. Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u 2018. godini, merena BDP-om i iskazana u stalnim cenama, ostvarila realni rast od 4,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Procenjeno je da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2018. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 9,1%.

Procenjeno je da je industrijska proizvodnja u 2018. godini imala rast fizičkog obima od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivredna proizvodnja u 2018, u odnosu na 2017. godinu, ostvarila je rast fizičkog obima od 16,3%.

Procenjeno je da vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2018. godini beleži realni rast od 10,9% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 4,5%, dok promet u trgovini na veliko beleži rast od 9,1% u tekućim cenama. U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2018. godini zabeležen je realni rast od 10,1%, dok je broj noćenja turista povećan za 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. Sektor Saobraćaj i skladištenje ima procenjeni rast fizičkog obima od 4,9%, a oblast telekomunikacija rast od 1,0%. Procenjena spoljnotrgovinska robna razmena u evrima, u 2018. godini, u odnosu na 2017, pokazuje rast izvoza za 9,0% i rast uvoza za 13,5%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu 2018. godine iznosi 49,2%, a stopa nezaposlenosti 11,3%.

Procenjeno je da su zarade bez poreza i doprinosa u 2018. godini, u odnosu na 2017, nominalno veće za 5,9%, a realno za 3,8%.

Procenjena godišnja stopa inflacije iznosi 2,1%.

VAŽNIJI INDEKSI EKONOMSKIH KRETANJA
   

Indeksi: prethodna godina = 100

 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018.1)

Bruto domaći proizvod, revidirani podaci

         
u stalnim cenama 98,4 101,8 103,3 102,0 104,4
           
Bruto investicije u osnovna sredstva, revidirani podaci

u stalnim cenama

96,6 104,9 105,4 107,3 109,1

         

Fizički obim proizvodnje

         
Poljoprivreda 102,4 91,6 108,3 88,1 116,3
Iskorišćavanje šuma 101,5 107,7 106,2 102,4 104,1
Industrija 93,5 108,3 104,7 103,9 102,0
Građevinarstvo 102,5 120,4 108,0 106,7 110,9

         

Unutrašnja trgovina

         
Promet u trgovini na veliko, osim

trgovine motornim vozilima,

u tekućim cenama

97,0 102,1 100,8 107,9 109,1
Promet u trgovini na malo, osim

trgovine motornim vozilima,

u stalnim cenama

102,4 101,6 107,6 103,9 104,5
           

Spoljnotrgovinska robna razmena

         
Izvoz, mil. evra 101,5 107,9 111,6 112,1 109,0
Uvoz, mil. evra 98,2 105,9 106,1 113,6 113,5
           

Usluge smeštaja i ishrane

         
Ugostiteljstvo, u stalnim cenama 99,8 101,9 107,5 107,9 110,1
Turisti, noćenja 92,7 109,3 113,3 110,5 112,3
           

Saobraćaj i skladištenje

         
Saobraćaj – ukupno 122,1 105,9 111,1 109,9 104,9
Prevoz putnika 130,0 106,7 106,9 108,8 98,5
Prevoz robe 102,3 103,6 124,9 113,1 121,9
           
Poštanske aktivnosti i telekomunikacije          
Delatnost pošta       98,6 100,0 100,5 100,5 96,8
Telekomunikacije 103,0 101,6 101,2 101,2 101,0
           

Cene

         

Cene proizvođača

         

Industrijskih proizvoda za domaće tržište

100,7 100,2 99,6 103,4 102,4

Proizvoda poljoprivrede i ribarstva

97,3 99,2 99,1 105,0 97,5

         

Potrošačke cene

102,9 101,9 101,2 103,0 102,0

Godišnja stopa inflacije2)

1,7 1,5 1,6 3,0 2,1
           

Cene ugostiteljskih usluga

100,8 101,5 99,8 101,7 100,5

         

Prosečne zarade

bez poreza i doprinosa

         

Nominalne

101,4 99,8 103,7 103,9 105,9

Realne

98,5 97,9 102,5 100,9 103,8

         

Stopa zaposlenosti3)

42,0       42,5 45,2 46,7 49,24) 

Stopa nezaposlenosti3)

19,2       17,7 15,3 13,5 11,34)
1) Procena.

2) Decembar tekuće u odnosu na decembar prethodne godine.

3) Izvor: Anketa o radnoj snazi.

4) III kvartal 2018.

 

Saopštenje RZS broj 349