Svi podaci o ekonomskim kretanjima u 2018. godini, izneti u ovom pregledu, procenjeni su na osnovu dostupnih i do sada objavljenih podataka. Prikazani pokazatelji ne obuhvataju podatke za AP Kosovo i Metohija.

Bruto domaći proizvod (BDP), koji predstavlja meru ukupne ekonomske aktivnosti svih rezidentnih institucionalnih jedinica, jeste najvažniji makroekonomski agregat. Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u 2018. godini, merena BDP-om i iskazana u stalnim cenama, ostvarila realni rast od 4,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Procenjeno je da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2018. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 9,1%.

Procenjeno je da je industrijska proizvodnja u 2018. godini imala rast fizičkog obima od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivredna proizvodnja u 2018, u odnosu na 2017. godinu, ostvarila je rast fizičkog obima od 16,3%.

Procenjeno je da vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2018. godini beleži realni rast od 10,9% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 4,5%, dok promet u trgovini na veliko beleži rast od 9,1% u tekućim cenama. U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2018. godini zabeležen je realni rast od 10,1%, dok je broj noćenja turista povećan za 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. Sektor Saobraćaj i skladištenje ima procenjeni rast fizičkog obima od 4,9%, a oblast telekomunikacija rast od 1,0%. Procenjena spoljnotrgovinska robna razmena u evrima, u 2018. godini, u odnosu na 2017, pokazuje rast izvoza za 9,0% i rast uvoza za 13,5%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu 2018. godine iznosi 49,2%, a stopa nezaposlenosti 11,3%.

Procenjeno je da su zarade bez poreza i doprinosa u 2018. godini, u odnosu na 2017, nominalno veće za 5,9%, a realno za 3,8%.

Procenjena godišnja stopa inflacije iznosi 2,1%.

VAŽNIJI INDEKSI EKONOMSKIH KRETANJA
  

Indeksi: prethodna godina = 100

 

2014.2015.2016.2017.2018.1)

Bruto domaći proizvod, revidirani podaci

     
u stalnim cenama98,4101,8103,3102,0104,4
      
Bruto investicije u osnovna sredstva, revidirani podaci

u stalnim cenama

96,6104,9105,4107,3109,1

     

Fizički obim proizvodnje

     
Poljoprivreda102,491,6108,388,1116,3
Iskorišćavanje šuma101,5107,7106,2102,4104,1
Industrija93,5108,3104,7103,9102,0
Građevinarstvo102,5120,4108,0106,7110,9

     

Unutrašnja trgovina

     
Promet u trgovini na veliko, osim

trgovine motornim vozilima,

u tekućim cenama

97,0102,1100,8107,9109,1
Promet u trgovini na malo, osim

trgovine motornim vozilima,

u stalnim cenama

102,4101,6107,6103,9104,5
      

Spoljnotrgovinska robna razmena

     
Izvoz, mil. evra101,5107,9111,6112,1109,0
Uvoz, mil. evra98,2105,9106,1113,6113,5
      

Usluge smeštaja i ishrane

     
Ugostiteljstvo, u stalnim cenama99,8101,9107,5107,9110,1
Turisti, noćenja92,7109,3113,3110,5112,3
      

Saobraćaj i skladištenje

     
Saobraćaj – ukupno122,1105,9111,1109,9104,9
Prevoz putnika130,0106,7106,9108,898,5
Prevoz robe102,3103,6124,9113,1121,9
      
Poštanske aktivnosti i telekomunikacije     
Delatnost pošta      98,6100,0100,5100,596,8
Telekomunikacije103,0101,6101,2101,2101,0
      

Cene

     

Cene proizvođača

     

Industrijskih proizvoda za domaće tržište

100,7100,299,6103,4102,4

Proizvoda poljoprivrede i ribarstva

97,399,299,1105,097,5

     

Potrošačke cene

102,9101,9101,2103,0102,0

Godišnja stopa inflacije2)

1,71,51,63,02,1
      

Cene ugostiteljskih usluga

100,8101,599,8101,7100,5

     

Prosečne zarade

bez poreza i doprinosa

     

Nominalne

101,499,8103,7103,9105,9

Realne

98,597,9102,5100,9103,8

     

Stopa zaposlenosti3)

42,0      42,545,246,749,24) 

Stopa nezaposlenosti3)

19,2      17,715,313,511,34)
1) Procena.

2) Decembar tekuće u odnosu na decembar prethodne godine.

3) Izvor: Anketa o radnoj snazi.

4) III kvartal 2018.

 

Saopštenje RZS broj 349