<<

Svi podaci o ekonomskim
kretanjima u 2017. godini, izneti u ovom saopštenju, procenjeni su na osnovu dostupnih
i do sada objavljenih podataka. Prikazani pokazatelji ne obuhvataju podatke za AP
Kosovo i Metohija.

Bruto domaći proizvod (BDP), koji predstavlja meru ukupne ekonomske aktivnosti
svih rezidentnih institucionalnih jedinica, jeste najvažniji makroekonomski agregat.
Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u 2017. godini, merena BDP-om i iskazana
u stalnim cenama, ostvarila realni rast od 1,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Procenjeno je da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2017. godini,
u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 5,3%.

Procenjeno je da je industrijska proizvodnja u 2017. godini imala rast
fizičkog obima od 3,9% u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivredna proizvodnja u
2017 godini, u odnosu na 2016, ostvarila je pad fizičkog obima od 10,0%.

Procenjeno je da vrednost izvedenih radova u građevinarstvu
u 2017. godini beleži realni rast od 2,8% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u
trgovini na malo beleži realni rast od 4,0%, dok promet u trgovini na veliko beleži
rast od 7,8% u tekućim cenama. U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2017. godini
zabeležen je realni rast od 7,8%, dok je broj noćenja turista povećan za 10,3% u
odnosu na prethodnu godinu. Sektor Saobraćaj i skladištenje ima procenjeni rast fizičkog
obima od 9,9%, a oblast telekomunikacija rast od 1,2%. Procenjena spoljnotrgovinska
robna razmena u evrima, u 2017. godini, u odnosu na 2016, pokazuje rast izvoza za
13,0% i rast uvoza za 14,2%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do
povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu
2017. godine iznosi 48,2%, a stopa nezaposlenosti 12,9%.

Procenjeno je da su zarade bez poreza i doprinosa u
2017. godini, u odnosu na 2016, nominalno veće za 4,1%, a realno za 1,1%.

Procenjeno je da godišnja
stopa inflacije iznosi 3,0%.

 

VAŽNIJI INDEKSI
EKONOMSKIH KRETANJA

 

                                               (Indeksi: prethodna
godina = 100)

 

 

 

2013.

 

2014.

 

2015.

 

2016.

 

2017.1)

 

Bruto domaći
proizvod

u stalnim cenama

Bruto investicije
u osnovne fondove

u stalnim cenama

 

 

 

102,6

 

 

 88,0

 

 

 

98,2

 

 

96,4

 

 

 

100,2

 

 

105,6

 

 

 

102,8

 

 

105,1

 

 

 

101,9

 

 

105,3

 

Fizički obim
proizvodnje

 

Poljoprivreda

Iskorišćavanje šuma

Industrija

Građevinarstvo

 

 

 

 

121,8

105,2

105,5

 79,4

 

 

 

 

102,4

101,5

 93,5

 102,5

 

 

 

 

91,6

101,7

108,3

120,4

 

 

 

 

108,3

106,2

104,7

108,0

 

 

 

 

 90,0

104,8

103,9

102,8

 

Unutrašnja
trgovina

 

Promet u trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima, tekuće
cene

Promet u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima, stalne
cene

 

 

 

 

 

 

100,9

 

 

 94,9

 

 

 

 

 

 

 97,0

 

 

102,4

 

 

 

 

 

 

102,1

 

 

 101,6

 

 

 

 

 

 

100,8

 

 

107,6

 

 

 

 

 

 

107,8

 

 

104,0

 

Spoljnotrgovinska
robna razmena

 

Izvoz, u mil. evra

Uvoz, u mil. evra

 

 

 

 

125,8 105,1

 

 

 

 

101,5

100,1

 

 

 

 

107,9 105,8

 

 

 

 

111,6

104,2

 

 

 

 

113,0 114,2

 

Usluge smeštaja
i ishrane

 

Ugostiteljstvo – stalne cene

Turisti – noćenja

 

 

 

 

 

100,4

101,3

 

 

 

 

 

 99,8

 92,7

 

 

 

 

 

101,9

109,3

 

 

 

 

 

107,0

113,3

 

 

 

 

 

107,8

110,3

 

Saobraćaj
i skladištenje

 

Saobraćaj – ukupno

Prevoz putnika

Prevoz robe

 

 

 

 

104,0

101,3

111,6

 

 

 

 

122,1

130,0

102,3

 

 

 

 

105,9 106,7

103,6

 

 

 

 

111,1

106,9

124,9

 

 

 

 

109,9

108,8

113,1

 

Poštanske
aktivnosti i telekomunikacije

– Delatnost pošta

– Telekomunikacije

 

 

 

  99,1 127,0

 

 

    

 98,6

103,0

 

 

 

100,0

101,6

 

 

  

100,5

101,2

 

 

 

 100,5 101,2

 

Cene

 

Cene proizvođača

– industrijskih proizvoda za domaće tržište

– proizvoda poljoprivrede i ribarstva

 

Potrošačke cene

Godišnja stopa inflacije2) 

 

Cene ugostiteljskih usluga

 

 

 

 

  

 

   103,6

 

 98,7

 

 

107,8

 

2,2

 

 

105,9

 

 

 

 

    

 

     100,7

 

 97,3

 

 

102,9

 

1,7

 

 

100,8

 

 

 

 

    

 

     100,2

 

 99,2

 

 

101,9

 

1,5

 

 

101,5

 

 

 

 

      

 

       99,6

 

 99,1

 

 

101,2

 

1,6

 

 

99,8

 

 

 

 

   

 

    103,4

 

    104,3

 

 

103,0

 

3,0

 

 

101,8

 

Prosečne zarade
bez

poreza i doprinosa

 

Nominalne

Realne

 

 

 

 

106,2

 98,5

 

 

 

 

101,4

 98,5

 

 

 

 

 99,8

 97,9

 

 

 

 

103,7

102,5

 

 

 

 

104,1

 101,1

 

Stopa zaposlenosti
3)

 

Stopa nezaposlenosti

 

37,7

 

22,1

 

42,0

 

19,2

 

42,5

 

17,7

 

 45,2

 

15,3

 

48,24)

 

12,94

 

1) Procena.

2) Decembar tekuće u odnosu na decembar
prethodne godine

3) Izvor: Anketa o radnoj snazi (uporedivost je prekinuta
2014. godine), podaci su uporedivi za period 2014–2017.

4) III kvartal 2017.

 

Republički zavod
za statistiku

Saopštenje
broj 354