Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2015. godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u stalnim cenama, imaju realni rast od 0,8% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po delatnostima, realni rast bruto dodate vrednosti imaju: sektor prerađivačke industrije, sektor građevinarstva i sektor snabdevanje električnom energijom, gasom i parom. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, sektoru javnih usluga i ostalih usluga.

Procenjeno je da je industrijska proizvodnja u 2015. godini imala rast fizičkog obima od 8,2% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći rast fizičkog obima ima sektor snabdevanje električnom energijom, gasom i parom. Procenjeno je da je poljoprivredna proizvodnja u 2015. godini imala pad fizičkog obima od 8,0%.

Procenjeno je da vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2015. godini beleži rast od 20,5% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 1,4%, dok promet u trgovini na veliko beleži rast od 2,5% u tekućim cenama. U sektoru usluge smeštaja i ishrane u 2015. godini zabeležen je realni rast od 1,8%, dok je broj noćenja turista povećan za 8,8%. Sektor saobraćaj i skladištenje imao je rast fizičkog obima od 7,7%, a oblast telekomunikacija rast od 0,8%.

Stopa nezaposlenosti, koja je u trećem kvartalu 2015. godine iznosila 16,7%, dobijena je na osnovu Ankete o radnoj snazi.

Zarade bez poreza i doprinosa nominalno su manje u 2015. godini, u odnosu na 2014. za 0,4%, a realno za 2,2%. Na pad zarada u 2015. najviše je uticala primena zakona o umanjenju zarada zaposlenih u javnom sektoru.

Procenjeno je da će godišnja stopa inflacije iznositi 1,6%.

Važniji indeksi ekonomskih kretanja

(Indeksi: prethodna godina = 100)

 

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

20151)

Bruto domaći proizvod

– stalne cene

 

101,4

 

99,0

 

102,6

 

98,2

 

100,8

Fizički obim proizvodnje

 

Poljoprivreda

Iskorišćavanje šuma

Industrija

Građevinarstvo

 

 

100,9

102,3

102,5

118,9

 

 

82,3

94,9

97,8

101,2

 

 

121,7

105,2

105,5

79,4

 

 

102,1

101,5

93,5

102,5

 

 

92,0

105,2

108,2

120,5

Unutrašnja trgovina

 

Promet u trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima, tekuće cene

Promet u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima, stalne cene

 

 

 

 

114,7

 

82,0

 

 

 

 

111,7

 

98,0

 

 

 

 

100,9

 

94,9

 

 

 

 

97,0

 

102,4

 

 

 

 

102,5

 

101,4

Spoljnotrgovinska robna razmena

 

Izvoz, u mil. evra

Uvoz, u mil. evra

 

 

 

114,2

114,7

 

 

 

103,5 103,3

 

 

 

125,8

105,1

 

 

 

101,2 100,2

 

 

 

107,9

105,5

Usluge smeštaja i ishrane

 

Ugostiteljstvo – stalne cene

Turisti – noćenja

 

101,6

103,6

 

98,5

97,6

 

100,4

101,3

 

99,8

92,7

 

101,8

108,8

Saobraćaj i skladištenje

 

Saobraćaj – ukupno

Prevoz putnika

Prevoz robe

 

 

108,8

110,0

105,8

 

 

100,8

110,6

101,4

 

 

104,0

101,3

111,6

 

 

122,1 130,0

102,3

 

 

107,7

108,1

106,7

Poštanske aktivnosti i telekomunikacije

– Delatnost pošta

– Telekomunikacije

 

 

101,4 114,9

 

 

100,2

118,1

 

 

99,1

127,0

 

 

98,6

103,0

 

 

99,4

100,8

Cene

 

Cene proizvođača

– Industrijskih proizvoda za domaće tržište

– Proizvoda poljoprivrede i ribarstva

 

Potrošačke cene

Godišnja stopa inflacije2) 

 

Cene ugostiteljskih usluga

 

 

 

114,2

 

118,1

 

111,0

7,0

 

104,2

 

 

 

105,6

 

125,8

 

107,8

12,2

 

106,1

 

 

 

103,6

 

98,7

 

107,8

2,2

 

105,9

 

 

 

100,7

 

97,3

 

102,9

1,7

 

100,8

 

 

 

100,3

 

99,2

 

101,9

1,6

 

101,5

 

Prosečne zarade bez

poreza i doprinosa

 

Nominalne

Realne

 

 

 

 

111,2

100,2

 

 

 

 

109,0

101,1

 

 

 

 

106,2

98,5

 

 

 

 

101,4

98,5

 

 

 

 

99,6

97,8

Stopa nezaposlenosti 3)

23,0

23,9

22,1

19,4

16,74)

1) Procena.

2) Decembar tekuće u odnosu na decembar prethodne godine

3) Izvor: Anketa o radnoj snazi

4)III kvartal

Republički zavod za statistiku
Saopštenje broj  343/2015