Први пут од свог оснивања, 1. јула, Републички геодетски завод добија е-Шалтер преко ког ће се комплетно пословање обављати електронски, а укључиваће и коришћење електронског потписа.

У оквиру пилот пројекта прве ће у понуди бити услуге катастра водова и то за свих 17 београдских општина, саопштио је Републички геодетски завод.

Након евалуације резултата пилот пројекта, који ће послужити да се што боље обликују пословни процеси у електронском систему, у плану је пружање услуга е-Шалтера за катастар водова за целу територију Републике Србије, а потом и услуга катастра непокретности.

Путем е-Шалтера уводи се двосмерна дигитална комуникацијом која подразумева размену електронски потписаних докумената.

На тај начин је, у почетној фази, професионалним корисницима услуга РГЗ-а, омогућено савремено, електронско пословање које, пружа могућност брзог подношења захтева, сталног праћење статуса захтева и једноставан пријем тражених података и докумената.

Пилот пројекат, који почиње 1. јула, је први корак ка електронском систему који ће повезати све пословне процесе РГЗ-а. Увођење електронског пословања обезбедиће све предности брзог и ефикасног рада и пружања услуга за грађане, приватне организације и јавне институције.

Нова електронска услуга представља резултат реформи које се спроводе у Републичком геодетском заводу уз подршку Светске банке и кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“.

Извор: http://www.rtv.rs