Prvi put od svog osnivanja, 1. jula, Republički geodetski zavod dobija e-Šalter preko kog će se kompletno poslovanje obavljati elektronski, a uključivaće i korišćenje elektronskog potpisa.

U okviru pilot projekta prve će u ponudi biti usluge katastra vodova i to za svih 17 beogradskih opština, saopštio je Republički geodetski zavod.

Nakon evaluacije rezultata pilot projekta, koji će poslužiti da se što bolje oblikuju poslovni procesi u elektronskom sistemu, u planu je pružanje usluga e-Šaltera za katastar vodova za celu teritoriju Republike Srbije, a potom i usluga katastra nepokretnosti.

Putem e-Šaltera uvodi se dvosmerna digitalna komunikacijom koja podrazumeva razmenu elektronski potpisanih dokumenata.

Na taj način je, u početnoj fazi, profesionalnim korisnicima usluga RGZ-a, omogućeno savremeno, elektronsko poslovanje koje, pruža mogućnost brzog podnošenja zahteva, stalnog praćenje statusa zahteva i jednostavan prijem traženih podataka i dokumenata.

Pilot projekat, koji počinje 1. jula, je prvi korak ka elektronskom sistemu koji će povezati sve poslovne procese RGZ-a. Uvođenje elektronskog poslovanja obezbediće sve prednosti brzog i efikasnog rada i pružanja usluga za građane, privatne organizacije i javne institucije.

Nova elektronska usluga predstavlja rezultat reformi koje se sprovode u Republičkom geodetskom zavodu uz podršku Svetske banke i kroz projekat „Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji“.

Izvor: http://www.rtv.rs