Министарство правде Србије планира да уведе „еАукцију“ у поступак принудне продаје непокретности кроз предстојеће измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу (ЗИО).

Путем електронске аукције би се осигурао транспарентан поступак принудне продаје непокретности и доступност информацијама свима који желе да учествују том у поступку, рекла је министарка правде Нела Кубуровић за Тањуг, најављујући и друге измене ЗИО.

Кубуровић је указала да управо принудна продаја непокретности изазива велики број притужби грађана, тако да очекује да „еАукција“ осигура траспарентнији и правичнији поступак продаје непокретности. Електронском продајом се такође избегава могућност договарања међу учесницима лицитације, а на тај начин се постижу већи износи приликом продаје имовине, чиме се истовремено штите се интереси поверилаца.

Радна група за писање измена и допуна ЗИО из 2016. године већ је формирана и у њој су, поред представника правосуђа и јавних извршитеља, укључени и представници привреде, представници савета страних инвеститора, Америчке привредне коморе, НАЛЕД-а и адвокатуре.

Кубуровић је напоменула да у радној групи учествују представници извршитеља са подручја сва четири апелациона суда у Србији (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), јер се у пракси показало да извршитељи различито поступају по различитим апелацијама.

Задатак радне друпе је да отклони све законске нејасноће уочене током примене закона и уједначи поступање извршитеља и судова. Кубуровић каже да је ЗИО из 2016. године успео да повећа ефикасност извршења и да допринесе смањењу великог броја старих извршних предмета, али и да су уочени одређени недостаци.

 

Извор: сајт Блиц-а