Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju predstavlja potpunu novinu u sistemu visokog obrazovanja u Republici Srbiji, objavljen je u „Sl. glasniku RS” br. 66/2019 od 18. 9. 2019. godine, a stupio je na snagu 26. 12. 2019. godine. Dualni model studija je praktično vrsta učenja – obuke, koja obuhvata tri grupe učesnika: studente, visokoškolske ustanove i poslodavce

Mreža poslodavaca

Zakon propisuje neophodnost formiranja mreže poslodavaca koji imaju potrebu za zaposlenima sa kvalifikacijama koje se stiču na visokoškolskoj ustanovi. Dakle, prvi uslov za visokoškolsku ustanovu je da obrazuje mrežu poslodavaca. Ova mreža suštinski predstavlja bazu privrednih subjekata koji su zainteresovani da zapošljavaju studente sa određene visokoškolske ustanove.

Ugovor o dualnom obrazovanju i ugovor o učenju kroz rad

Propisano je da se međusobni odnos visokoškolske ustanove i poslodavca uređuje ugovorom o dualnom modelu, a međusobni odnos poslodavca i studenta ugovorom o učenju kroz rad. Oba ugovora zaključuju se obavezno u pisanoj formi i propisan je sadržaj – obavezni elementi ugovora.

Pravo studenta na nagradu

Student koji obavlja učenje kroz rad ima pravo na naknadu.

Naknada za učenje kroz rad isplaćuje se studentu, po pravilu, jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec po svakom satu provedenom na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 50% osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim ili sličnim poslovima.

Zakon i ovde vodi računa da bude fleksibilan, pa se daje mogućnost i da se naknada isplaćuje različito po godinama studija i to u rasponu 30–70%, saglasno znanju studenata, s tim da na nivou studijskog programa isplaćena naknada za učenje kroz rad mora da iznosi najmanje 50% od osnovne zarade isplaćene zaposlenom u istom periodu. Praktično to znači da, ako studije traju npr. 3 (tri) godine, naknada za rad u prvoj godini može da se ugovori u visini od 30% od osnovne zarade isplaćene zaposlenom u istom periodu, a u drugoj godini 50% i u trećoj 70%.

Zakon daje mogućnost poslodavcu da, ukoliko istovremeno snosi troškove školarina, može da izvrši umanjenje nadoknade za učenje kroz rad do iznosa školarine.

Umesto zaključka

Zakon je novina za sve ustanove visokog obrazovanja u Srbiji. Određene visokoškolske ustanove brže će se prilagoditi ovom sistemu (visokoškolske ustanove koje školuju inženjere za potrebe industrije, IT inženjere i slično), a vreme će pokazati koliki će interes studenata biti za ovakav vid studija.

Više o ovom zakonu pisali smo u okviru teksta Dualni model studija – šta donosi novina u sistemu visokog obrazovanja u oktobarskom broju našeg časopisa Lege Artis Propisi u praksi.