Према
одредбама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији
(„Сл. гласник РС“, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011, у даљем тексту:
Закон), 15. и 16. фебруара (среда и четвртак) празнује се државни
празник Републике Србије Сретење – Дан државности Србије, спомен на дан
када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски устанак и дан
када је у Крагујевцу 1835. године издан и заклетвом потврђен први Устав
Књажества Србије.

У наведене дане не раде државни и други органи, предузећа и
други облици организовања за обављање делатности или услуга. За одсуство
у ове дане, запослени имају право на накнаду зараде, а за рад у те
дане, запослени остварују право на зараду и увећање зараде.