У складу са чланом 5. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11), у Републици Србији се празнује и обележава радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – спомен на 21. октобар 1941. године и крваву јесен 1941. године када су немачке окупационе снаге извршиле масовни ратни злочин над цивилима у Крагујевцу и широм Србије. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра, који ове године пада у среду.

Пошто се овај државни празник празнује радно, запослени који по свом распореду радног времена имају уторак 21. октобар као свој редован радни дан, немају право на плаћено одсуство са посла на тај дан. Запослени који по свом распореду радног времена (сменски рад, рад у турнусу), раде на дан 21. октобра, немају право на увећање зараде за рад на дан празника, пошто се овај празник празнује и обележава радно.