U nastavku je navedeno saopštenje:

Povodom vesti, koja je kao grom iz vedra neba odjeknula u petak 2.7.2021. godine u pravničkim krugovima da će Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine 5.7.2021. godine razmatrati predloge autentičnog tumačenja čak tri zakona – Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a zatim i vesti iz medija od 4.7.2021. godine da će predlozi autentičnih tumačenja zakona biti povučeni

Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Društvo sudija Srbije pozdravlja odluku da se povuku predlozi za donošenje autentičnih tumačenja.

Društvo sudija podseća da se donošenjem autentičnih tumačenja remeti podela vlasti – zakonodavac nameće sudovima svoje tumačenje prava i time „sudi“ on, a ne sudovi.

Ukoliko pak postoji potreba za ujednačavanjem sudskih odluka zbog različitog tumačenja zakona, zakonodavcu stoji na raspolaganju izmena zakona.

Iako mu predlozi autentičnih tumačenja nisu bili dostupni, Društvo sudija zaključuje da se oni, po svoj prilici, odnose na tzv. bankarske kredite.

Nesumnjiv sistemski problem sa kojim se suočava i Srbija, koji se odnosi na više desetina hiljada bankarskih sporova, koji neprestano „pritiču“ u sudove uprkos doslednim sudskim presudama, moguće je i treba ga rešiti, ali isključivo na sistemski način, zakonima.

Rešenja o mesnoj nadležnosti sadržana u nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku predstavljaju neke od odgovarajućih koraka u rešavanju tog problema, jer će omogućiti ravnomernije opterećenje sudova i sudsku zaštitu u doglednom roku koji se neće drastično razlikovati zavisno od toga da li su građani iz Beograda ili drugih gradova. Uz ova, biće potrebno još sistemskih rešenja i izmena drugih zakona, koje su već u najavi.

Društvo sudija ukazuje da sudovi u ovim sporovima, naročito posle pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, primenjuju „dobro uspostavljenu sudsku praksu“ u smislu odluka Evropskog suda za ljudska prava. U takvom slučaju, a naročito s obzirom na to da nije bilo nikakvih problema u skoro poluvekovnoj primeni Zakona o obligacionim odnosima, ne postoji nikakva potreba ujednačavanja sudskih odluka, pa dakle ni donošenju bilo kakvih autentičnih tumačenja.

Izvor: https://www.sudije.rs/