У наставку рада Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години на дневном реду ће се наћи и:

  1. Предлог закона о дуалном образовању, који је поднела Владa;
  2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, који је поднела Владa;
  3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању, који је поднела Владa;
  4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који је поднела Владa;

 

Извор: сајт Скупштине Србије