Obaveštavaju se svi učesnici u postupku javne nabavke da je od danas, 16.06.2020. godine, dostupna DEMO platforma novog Portala javnih nabavki (u daljem tekstu: DEMO platforma).

Svi učesnici u postupku javne nabavke će putem DEMO platforme moći da se upoznaju sa funkcionalnostima novog Portala javnih nabavki, a sve u cilju blagovremene pripreme za početak primene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19), od 1. jula 2020. godine.

Za pristupanje DEMO platformi novog Portala javnih nabavki, potrebno je da se svaki učesnik u postupku javne nabavke regustruje na DEMO sistem.

Internet adresa DEMO platforme je:  https://portal-jn-demo-web.azurewebsites.net/.

Podaci koji se unose  na DEMO platformu neće biti preneti na platformu novog Portala javnih nabavki koji će biti u funkciji od 1. jula 2020. godine.

Administrator sistema zadržava pravo da obriše podatke unete na DEMO platformu u bilo kom trenutku.

Uprava za javne nabavke stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja u vezi sa DEMO platformom.

Pitanja možete postaviti putem e-mail adrese: portal@ujn.gov.rs

Izvor: http://www.ujn.gov.rs/