Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ponovo podseća sve organe vlasti da su dužni da do 31.01.2023. godine podnesu Povereniku godišnji izveštaj za 2022. godinu o radnjama preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U slučaju da organ vlasti propusti da Povereniku podnese godišnji izveštaj, Poverenik je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodioca tog organa vlasti.

Poverenik poziva sve organe vlasti da blagovremeno izvrše svoju zakonsku obavezu putem Portala za dostavljanje godišnjih izveštaja organa vlasti, na veb adresi: https://izvestaji.poverenik.rs .

Izvor: sajt Poverenika