Novi Pravilnik o Službenom registru informacija (koji je Komisija za hartije od vrednosti donela na 11. sednici, održanoj dana 22. 2. 2017) stupa na snagu u ponedeljak, 20. marta 2017. godine. Od ovog datuma obveznici obaveštavanja su dužni da sve informacije koje se odnose na javna društva dostavljaju Komisiji putem Portala, isključivo u elektronskom obliku.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 22/2017 od 12. marta 2017. godine, a propisuje sadržinu Službenog registra, način dostavljanja i objavljivanja informacija, kao i dostupnost informacija iz Službenog registra. Predviđa da Službeni registar prima informacije od fizičkih lica koja su od strane obveznika obaveštavanja ovlašćena da u njegovo ime vrše dostavu izveštaja preko Portala. Informacije se dostavljaju na način i u formatu koji je propisan ovim pravilnikom i Tehničkim uputstvom objavljenim na internet stranici Komisije, u delu Informacije o Portalu.

Informacije se dostavljaju Komisiji putem Portala, u PDF formatu, u rokovima koji su propisani Zakonom o tržištu kapitala. Svaka informacija koja se dostavlja u Službeni registar mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom od strane obveznika obaveštavanja za fizička lica, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje obveznika obaveštavanja za pravna lica. Samo informacije koje se dostavljaju u XLS formatu ne moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Potrebno je da obveznici obaveštavanja blagovremeno dostave ovlašćenja dostavljanjem Obrasca deponovanog kvalifikovanog sertifikata, te da se registruju i prijave na Portal za dostavljanje informacija Komisije za hartije od vrednosti.