Апелациони и Виши суд донели правоснажне пресуде због незаконите наплате рачуна за вртић.

Родитељи су у спору против града изашли као победници. Апелациони и Виши суд су, после окончаног жалбеног поступка, донели прве правоснажне пресуде у корист родитеља, који су тужили град Београд и предшколске установе због незаконите наплате рачуна за вртић. Тако је после годину и по дана од подношења првих тужби, спор између родитеља и града, почео да добија епилог, уз обавезу тужреног да исплати одштету родитељима у износу који је наведен у пресуди.

У београдским судовима заведено је више од 12.000 тужби родитеља, који траже надокнаду штете, јер су плаћали вртић скупље него што је требало. Тако су, у периоду од 3. априла 2010. до 31. децембра 2014. године, када је економска цена вртића била 13.000 динара, уместо 2.600 динара, многи родитељи издвајали 8.700, а касније 9.700 динара месечно.

– Донете су прве правоснажне пресуде у корист родитеља, али се још не зна да ли је реч о једној или више – каже Мирјана Пилић, портпарол Апелационог суда. – Прописана процедура налаже исплату надокнаде штете, а рок за то је 15 дана од дана доношења решења. Ради се о износима већим од 3.000 евра, пошто је реч о више деце.

Према речима Бојане Станковић, портпарола Вишег суда, донете су потврђујуће пресуде у жалбеном поступку, којима се налаже исплата штете родитељима. Она истиче да, пошто не постоји јединствена евиденција само за тужбе против вртића, не зна се тачан број донетих аката. Станковић наводи да је било и делимично потврђујућих пресуда, којима се коригују износи за надоканду.

И, док у Градском правобранилаштву сматрају да је жалба основана само за период од 1. септембра до 31. децембра 2014. године, судске пресуде говоре другачије. Првостепеном пресудом, у коју су „Новости“ имали увид, граду и предшколској установи наложено је да родитељима који су тужбу поднели у децембру 2015. године, исплате 114.649 динара без камате. Како се таксативно наводи, суд је утврдио да је наплата већих рачуна трајала од децембра 2012. до новембра 2014. године, а „преплате“ су износиле од 2.596 динара, када дете није ишло у вртић због одмора или болести, до чак 6.483 динара месечно, за боравак без изостанака. За сваки месечни износ рачуна, који је плаћен више, суд је наложио и обрачунавање затезне камате.

Да наплата рачуна за вртић није била у складу са законом и да родитељи имају право на накнаду штете, потврдио је и Врховни касациони суд, коме су се за мишљење прошле године обратили основни судови, како би се изједначила судска пракса. Став највише судске инстанце је да је реч о наношењу материјалне штете корисницима, али да нема елемената за дело неоснованог богаћења. Ова правна квалификација прописује да је рок за накнаду штете три године од дана подношења тужби.

Извор: сајт novosti.rs