Апелациони суд у Београду донео је пресуду да је Независно удружење новинара Србије заједнички власник Дома новинара, заједно са Удружењем новинара Србије, саопштио је данас НУНС.

Како се наводи у саопштењу, пресуда је правноснажна, против ње жалба није дозвољена, а НУНС може да покрене процедуру за упис права својине, одмах након што добије клаузулу правноснажности од Првог основног суда у Београду. 

„У пресуди се наводи да су новинари који су основали НУНС, у спорном периоду, извештавали на начин на који их професија, етика и норме обавезују и били принуђени да оснују НУНС, који није никакво ново удружење, већ удружење настало из УНС-а, због чега се и зграда у Ресавској може сматрати заједничком тековином свих новинара“, наводи се у саопштењу.

Апелациони суд обавезао је УНС да НУНС-у, на име парничних трошкова, исплати износ од 853.350 динара, са законском затезном каматом од априла 2011. године. 

Против наведене пресуде УНС може тражити ревизију Врховном касационом суд,

Извор: сајт НУНС-а