Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu da je Nezavisno udruženje novinara Srbije zajednički vlasnik Doma novinara, zajedno sa Udruženjem novinara Srbije, saopštio je danas NUNS.

Kako se navodi u saopštenju, presuda je pravnosnažna, protiv nje žalba nije dozvoljena, a NUNS može da pokrene proceduru za upis prava svojine, odmah nakon što dobije klauzulu pravnosnažnosti od Prvog osnovnog suda u Beogradu. 

„U presudi se navodi da su novinari koji su osnovali NUNS, u spornom periodu, izveštavali na način na koji ih profesija, etika i norme obavezuju i bili prinuđeni da osnuju NUNS, koji nije nikakvo novo udruženje, već udruženje nastalo iz UNS-a, zbog čega se i zgrada u Resavskoj može smatrati zajedničkom tekovinom svih novinara“, navodi se u saopštenju.

Apelacioni sud obavezao je UNS da NUNS-u, na ime parničnih troškova, isplati iznos od 853.350 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od aprila 2011. godine. 

Protiv navedene presude UNS može tražiti reviziju Vrhovnom kasacionom sud,

Izvor: sajt NUNS-a