Od 1. marta 2016. godine počeo je da se primenjuje novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija („Sl. glasnik RS“, br. 32/09, 70/10, 6/12 i 11/16, u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom se uređuju:

– postupak, način i rokovi odlučivanja po zahtevu za dodelu poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), pravnim licima i drugim subjektima za čiju registraciju je, u skladu sa zakonom i drugim propisima, nadležna Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), i

– sadržina jedinstvene registracione prijave osnivanja i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom shodno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Pravilnika o poreskom identifikacionom broju („Sl. glasnik RS“, br. 57/03, 68/03, 32/09 i 48/10).

Pravnim licima PIB dodeljuje Poreska uprava – Centrala (u daljem tekstu: Centrala), preko Agencije. Pravna lica podnose Agenciji jedinstvenu registracionu prijavu za registraciju osnivanja subjekta i registraciju subjekta u jedinstveni registar poreskih obveznika (u daljem tekstu: prijava). Agencija, u roku od 24 časa od prijema prijave, za subjekte koji ispunjavaju uslove za registraciju, dostavlja Poreskoj upravi podatke iz prijave u elektronskoj ili pisanoj formi.

Centrala određuje PIB i vrši registraciju pravnih lica upisom u jedinstveni registar poreskih obveznika na osnovu prijave, i tako određeni PIB, zajedno sa potvrdom o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, u roku od 24 časa od prijema prijave od Agencije, prosleđuje Agenciji u elektronskoj ili pisanoj formi na registraciju, objavljivanje i uručenje poreskom obvezniku.

Prijava za subjekte za čiju registraciju je nadležna Agencija podnosi se na obrascu JRPPS – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Centrala, po službenoj dužnosti, podatke o dodeljenim PIB-ovima dostavlja u elektronskoj formi Agenciji, koja na osnovu podataka preuzetih od Centrale ažurira i usklađuje podatke o dodeljenim brojevima po službenoj dužnosti.