Do kraja ove godine pravo na starosnu penziju ostvaruju muškarci s 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža, a žene sa 62 godine i šest meseci života i bar 15 penzijskog staža.

Pravo na prevremenu starosnu penziju, koja podrazumeva trajno umanjenje čeka od 0,34 odsto za svaki mesec pre propisanih navršenih godina života, muškarci do kraja 2019. ostvaruju sa 40 godina penzijskog staža i najmanje 57 godina i osam meseci života, a žene s 38 godina i šest meseci penzijskog staža i bar 57 života.

Pošto je do kraja godine ostalo još četiri meseca, svi koji ispunjavaju uslove za starosnu ili prevremenu starosnu penziju treba na vreme da provere svoj M-4 obrazac jer se za penziju priznaje samo staž za koji su plaćeni doprinosi. Dakle, da li se staž upisan u radnu knjižicu „poklapa” s godinama uplaćenog penzijskog. Listing s tim podacima i zaradama svi zaposleni mogu dobiti u filijali Fonda PIO uz ličnu kartu, besplatno.

Ako radnici isupunjavaju minimum uslova za penziju, a nisu utvrđeni svi podaci od značaja za određivanje njene visine, dobiće privremeno rešenje o iznosu na čeku, a po utvrđivanju nedostajućih podatka, rešenje o konačnom iznosu penzije. Pri obračunu starosne penzije, pa i prevremene, uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970.  Zakonski rok za donošenje rešenja o penzionisanju je dva meseca. Penzija se može primati na tekući račun, na kućnu adresu ili na šalterima pošta, a i na račun ustanove gde je penzioner smešten.

Na sajtu Fonda PIO napominje se da korisnik starosne, odnosno prevremene starosne penzije, može ponovo zaposliti i samim tim ponovo ući u penzijsko osiguranje. Mogu nastaviti da primaju penziju i rade preko ugovora o delu na koji se plaćaju penzijski doprinosi, ali kod bivših zaposlenih mora biti prekida između prethodnog i novog osiguranja, a kod samostalaca ne mora. Penzioner koji se opet zaposli ili obavlja samostalnu delatnost bar jednu godinu, ima pravo na novi obračun penzije, ali korisnicima prevremene starosne penzije ostaje umanjenje utvrđeno prvim rešenjem o penzionisanju.

Žene moraju raditi još šest meseci

Od 2020. uslovi za starosnu penziju za muškarce ostaju isti,  odnosno najmanje 65 godina života i 15 penzijskog staža. Za žene se uslov za penzionisanje produžava pola godine života pa će morati da imaju najmanje 63 godine i 15 penzijskog staža.

Za prevremenu starosnu od 1. januara muškarcima treba 58 godina i četiri meseca života i 40 godina penzijskog staža. Za žene je propisano 57 godina i osam meseci života i 39 godina penzijskog staža.

Za ostvarivanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju treba podneti dokaz kojim se utvrđuje identitet – lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu. Zatim, dokaz o penzijskom stažu – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu i druge isprave o stažu u orginalu ili overenoj foto-kopiji. Pride dokaz o prestanku zaposlenja, regulisanom vojnom roku… Oni koji su starosnu penziju ili prevremenu čekali na Birou rada treba da donesu dokaz korisnika novčane naknade.

Izvor: sajt Dnevnik
Naslov: Redakcija