Direktorka Poreske uprave (PU) Srbije Dragana Marković kaže da se trenutno 96 odsto poreskih prihoda u našoj zemlji administrira elektronskim putem, a plan je da do kraja godine sve poreske prijave budu u elektronskoj formi.

„Mesečno se, putem portala ePorezi, elektronski podnese oko 430.000 prijava, odnosno 14.200 prijava dnevno“, izjavila je Marković u intervjuu za novi broj Magazina biznis.

Objašnjavajući ciljeve reforme ovog državnog organa, navodi da s tim promenama treba da se pojača strateška analiza rizika, centralizuje rad PU i smanji broj organizacionih jedinica, uz istovremeno bolje pružanje usluga poreskim obveznicima.

„Reformu PU ne sprovodimo samo zbog sporazuma koji imamo sa MMF-om, već zbog toga što je svima nama – i građanima i srpskoj privredi i ekonomiji – neophodno da sprovedemo sveobuhvatnu reformu. Do sada se pridržavamo rokova i realizujemo planove transformacije PU za period 2015-2020. godine“.

Napominje da tom procesu pristupaju veoma oprezno, budući da evropska praksa ne poznaje ovakav oblik organizacije rada koji postoji u Srbiji.

„Imamo 178 filijala i ekspozitura i takav rad je teško kontrolisati. Upravo zbog toga međunarodne organizacije traže da se smanji broj filijala i da se centralizuje nivo odlučivanja. Mi smo na osnovu sprovedenih vrlo detaljnih analiza predložili da se broj od 178 filijala svede na 36. U Beogradu, na primer, od 17 filijala treba da ostane samo šest… Taj proces treba da bude završen najkasnije iduće godine“.

Na taj način će se smanjiti različito postupanje inspektora na terenu, što je, kako kaže, jedan od glavnih zadataka.

„…Želimo da formiramo nekoliko važnih punktova u Srbiji sa kojih će se obavljati kontrole za celu državu. Time ćemo na lokalnom nivou izbeći rodbinske, prijateljske, komšijske i ostale veze kontrolora sa poreskim obveznicima, što je čest slučaj na terenu i česta prepreka da se taj posao dobro obavlja“, ističe direktorka PU.

Marković kaže da je za to potrebna i izmena pojedinih zakona, jer se mnogi od njih sada javljaju kao prepreka promenama, kao Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji u jednom delu reguliše i sistematizaciju radnih mesta, radne odnose i nivoe zvanja, tako da kod nas postoji najveći broj zvanja.

„Imamo 25 nivoa zvanja, što znači da zaposlenima treba mnogo godina rada da bi došli do viših zvanja. I to bi trebalo da se menja… a naš predlog je da dođemo do nekih jedanaest nivoa zvanja“, precizira ona.

Odgovarajući na pitanje o borbi protiv korupcije u redovima PU, Marković je navela da su tokom 2016. i za prva četiri meseca ove godine pokrenuta 232 disciplinska postupka protiv poreskih službenika, zbog učinjenih težih i lakših povreda obaveza iz radnog odnosa.

„Doneto je 27 rešenja o privremenom udaljenju poreskih službenika sa rada i podneto ukupno 18 krivičnih prijava… zbog postojanja osnovane sumnje da su poreski službenici izvršili krivična dela nesavestan rad u službi, zloupotreba službenog položaja i primanje mita“, precizirala je ona.

Smatra da su u reformi Poreske uprave najbitnija sistemska rešenja koja će dovesti do suštinskog poboljšanja položaja poreskih obveznika s jedne, i stabilnih budžetskih prihoda, s druge strane.

„Zatim, bitno je da Poreska uprava ima klijentski odnos sa poreskim obveznicima a ne da, kao do sada, bude rigidna, odnosno da se žalbe klijenata automatski odbijaju, bez dubljeg razmatranja“.

U tom cilju će već ovog leta biti organizovano deset šaltera „Vaš poreznik“ za pomoć poreskim obveznicima u deset filijala, koji će biti odvojeni za direktnu komunikaciju sa poreskim obveznicima.

Marković naglašava, takođe, da Poreska uprava u koordinaciji sa drugim državnim organima intenzivno radi na suzbijanju sive ekonomije i da je u 2016. godini podneto oko 1.820 krivičnih prijava protiv 2.350 lica zbog sumnje za utaju poreza u iznosu od oko 10,7 milijardi dinara.

„Od toga je, zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, u 2016. godini podneto 608 krivičnih prijava… Vrednost akcizne robe oduzete u akcijama suzbijanja nelegalnog prometa akciznih proizvoda u 2016, obračunata po najnižim cenama na sivom tržištu, iznosi 583 milijarde dinara, što je za oko pet puta više u odnosu na isti period 2015“.

Među glavnim generatorima sive ekonomije su, kako predočava, tzv. „peračka“ i „fantom“ preduzeća, kojih je prošle godine identifikvano 151, a u prva četiri meseca ove godine 43.

„Nastojimo da rano otkrijemo ova preduzeća jer, zapravo, ona regularnim privrednim subjektima pomažu u izbegavanju plaćanja poreza. Osim vođenja krivičnih postupaka protiv onih koji izbegavaju poreske obaveze, ranim otkrivanjem „fantom“ i „peračkih“ preduzeća, postižemo i bolju naplatu poreza, jer ta preduzeća poseduju imovinu, za razliku od „fantoma““, objašnjava Marković.

Komentarišući efekte nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, koju je Vlada Srbije organizovala u saradnji sa NALED-om, navodi da je Poreska uprava utvrdila rast prometa evidentiranog preko fiskalne kase malih obveznika u iznosu od 28,78 odsto.

„To je pravi pokazatelj uspešnosti kampanje i same nagradne igre. Najveće povećanje prometa, i to u iznosu 83,50 odsto evidentirano je u trgovini na malo i uslugama vezanim za popravku motornih vozila“ precizirala je Marković.

Što se tiče broja zaposlenih i kadrovske strukture, kaže da je PU sa 12. junom ove godine imala 5.032 zaposlena na neodređeno vreme – upola manje od broja sistematizovanih radnih mesta pre deset godina, i da 60 odsto čini visokoobrazovani kadar.

Prema njenim rečima, PU Srbije je najopterećenija uprava u regionu, „jer naš poreski službenik administrira 1.411 stanovnika naše zemlje, dok, recimo, u Sloveniji jedan poreski službenik administrira – 823 stanovnika“.

„Zato nas raduje skori prijem novih 100 inspektora kojima ćemo podmladiti postojeći kadar. O tome koliko je bilo interesovanje za taj naš konkurs, svedoči podatak da se za 100 mesta javilo oko 1.800 ljudi koji su uputili preko 24.000 prijava, jer su mnogi aplicirali za više pozicija“, rekla je Marković.

Izvor: www.rtv.rs