Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za sredu, 21. jul 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

 

Dnevni red sednice određen je u zahtevu 233 narodna poslanika:

  1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i administrativno-tehničkog osoblja, koji je podnela Vlada;
  7. Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca, koji je podnela Vlada;
  8. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i
  9. Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje.

Izvor: http://www.parlament.gov.rs/