U prisustvu NJ.E. Ambasadora Kraljevine
Norveške Arne Sanes Bjornstada i ministra privrede Željka Sertića, u
Agenciji za privredne registre počela je s radom Centralna evidencija
privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR, čime je počela
primena Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica
registrovanih u Agenciji za privredne registre, koji je krajem prošle
godine usvojila Narodna Skupština, na predlog Ministarstva privrede.

Projekat uspostavljanja Centralne evidencije realizovan je na osnovu
Sporazuma koji je Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške
potpisalo sa Vladom Republike Srbije 2013. godine, u skladu sa
Bilateralnim programom, za čije je sprovođenje odgovorna Kancelarija za
evropske integracije. Cilj projekta je podrška reformi državne uprave,
jačanje vladavine prava i konkurentnosti.

Vrednost donacije koju je Kraljevina Norveška dala za realizaciju
projekta je 700.000 evra i tim sredstvima obezbeđen je softver za
Centralnu evidenciju. Sama Agencija je učestvovala u projektu sa
sopstvenim sredstvima u iznosu od oko 100.000 evra kojima je nabavljena
hardverska oprema.

Uspostavljanjem centralne evidencije, prvi put će na jednom mestu biti
objedinjeni elektronski podaci o rešenjima, presudama i drugim aktima na
osnovu kojih su državni organi doneli mere kojima su zabranili ili
ograničili obavljanje delatnosti ili poslova, zabranili raspolaganje
novčanim sredstvima i udelima u privrednim društvima ili zabranili
vršenje dužnosti odgovornog lica u firmama i preduzetničkim radnjama.

U novi informacioni sistem upisivaće se i izrečene mere poreskih i
inspekcijskih organa, rešenja ministarstava i drugih organa o oduzimanju
ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija itd. Preko
Centralne evidencije biće obezbeđena bolja koordinacija i ažurnija
razmena podataka između državnih organa, uz pomoć  informacionih
tehnologija.

Srbija ima javno dostupne registre sa podacima za oko 350.000 privrednih
društava i preduzetnika, transparentne finansijske izveštaje, ugovore o
lizingu i podatke o založnim pravima.

Cilj formiranja Centralne evidencije je pružanje ažurnih poslovnih podataka
na osnovu kojih će treća lica moći da steknu što potpuniju sliku o
poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i fizičkih lica koja upravljaju
privrednim društvima, koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu
novčanim sredstvima kompanija i preduzetnika.

Zakonom je
stvoren pravni osnov za ograničavanje prava na registraciju licima koja
su privremeno diskvalifikovana, odn. koja su upisana u Centralnu
evidenciju privremenih ograničenja. Pravne posledice privremenog
ograničenja traju za vreme važenja akta nadležnog organa i na način koji
je tim aktom određen.

Centralna evidencija se vodi u elektronskoj formi, a upis podataka se
vrši po službenoj dužnosti, putem jedinstvene informacione platforme
koji će voditi i njome upravljati i održavati je Agencija.

KLASIFIKACIJA OSNOVA PRIVREMENOG OGRANIČENJA PRAVA:

Vrsta mere

Organ

Akt

Zabrana ili ograničenje obavljanja delatnosti ili poslova

Sud

Presuda

Rešenje

Upravni organ

Rešenje

Zabrana raspolaganja novčanim sredstvima

Sud

Presuda

Rešenje

Upravni organ

Rešenje

Zabrana vršenja dužnosti ili poziva odgovornom licu u pravnom licu ili preduzetniku

Sud

Presuda

Rešenje

Upravni organ

Rešenje

Zabrana
ili ograničenje raspolaganja udelima ili drugo ograničenje shodno
propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava

Sud

Presuda

Rešenje

Mera izrečena na osnovu propisa kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija

Upravni organ

Rešenje

Mera izrečena u postupku iz nadležnosti organa inspekcijskog nadzora

Upravni organ

Rešenje

Mera
oduzimanja ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija,
podsticaja ili drugih prava utvrđenih posebnim zakonima

Upravni organ

Rešenje

Pravno lice

Rešenje

Druga mera u skladu sa zakonom

Sud

Presuda

Rešenje

Upravni organ

Rešenje

Pravno lice

Rešenje

Izvor: sajt APR-a