Na sajtu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor danas je počeo da radi Centar za Covid-19 mere, u okviru kojeg pored najnovijih verzija naredbi i uredbi Vlade Srbije, privreda može da dobije tačnu i pouzdanu informaciju o ograničenjima koje protivpandemijske mere podrazumevaju, a tiču se njihove delatnosti i poslovanja.

Da li pojedini objekti smeju da rade, do koliko sati, u kom obimu, sa kojim kapacitetom – pitanja su na koja će privreda moći da dobije odgovor pravnog tima Centra za Covid-19 mere, kao i tumačenje ukoliko im neka mera nije dovoljno jasna, a odnosi se na njihovo privredno društvo.

Na adresi https://inspektor.gov.rs/legalsupport,  pitanja je moguće postaviti putem kontakt forme, dok se odgovori javno objavljuju na dnevnom nivou.

U Jedinici za inspekcijski nadzor u NALED-u očekuju da će rad Centra značajno unapredi efektivnost protivpandemijskih mera i doprineti boljem razumevanju mera od strane privrede i građana.

Takođe, pozivaju građane i privredu da prijavljuju kršenje mera i neregularno poslovanje Kontakt centru republičkih inspekcija na telefon 011/6350322, putem onlajn forme ili nove Chatbot aplikacije IVA koju smo pokrenuli na sajtu inspektor.gov.rs.

Već prvog dana rada Centra za Covid-19 mere pristigla su prva pitanja i ona se najčešće tiču dileme u vezi sa radnim vremenom u različitim prodajnim objektima.

O uslovima rada u okviru novih mera najviše su se raspitivali preduzetnici, i to  vlasnici knjižara, cvećara, optičarskih radnji, farbara, prodavnica telekomunikacione opreme…

Centar za Covid-19 mere pokrenut je u okviru projekta reforme i modernizacije sistema inspekcijskog nadzora, koju od 2017. godine sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji s NALED-om i uz finansijsku i tehničku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, u cilju pobolјšanja rada inspektora i ukupnog poslovnog okruženja u Srbiji.

Radom Centra rukovodi Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja je formirana uz podršku NALED-a i koordiniše sveobuhvatnu reformu inspekcijskog nadzora, koja uklјučuje 44 inspekcije u 14 ministarstava.

Izvor: sajt Blica-a
Naslov: Redakcija