Уместо да се са годинама смањује, проблем задужених у швајцарским францима све више расте, као и дуг који морају да отплаћују банкама. 

Банке у Србији не наплаћују накнаде за превремену отплату кредита, изузев када се ради о стамбеним кредитима. Према важећем закону, код стамбених кредита ова накнада може бити највише један одсто од износа превемено отплаћеног кредита.

После прве судске пресуде у корист задужених, удружење „Ефектива“ креће у нову акцију решавања проблема, истог дана када ће бити одржана лицитација стана једног од његових чланова.

Бошко Церовић је 2008. године узео привредни кредит од 150.000 евра индексиран у швајцарским францима, отплатио је 135.000, а сутра ће можда остати без породичног стана у центру Београда.

Церовић није избегавао своје обавезе, тражио је састанке, нудио решења, али безуспешно. И даље дугује више него што је узео а банка је управо активирала хипотеку.

“У овом тренутку банка ме дужи за невероватних 446.000 франака. Како су дошли до те рачунице готово је необјашњиво. Један од разлога да цифра дође до те висине је зарачунавање незаконите затезне камате која се у овој банци зарачунава 3 пута више него што то закон прописује. Нажалост банка са својим ригидним ставом да нема договора је довела до тога да се сутра одржава лицитација за продају мог стана. А ја сам се понашао управо онако како је било саветовано”, прича Бошко.

Ситуација у којој се нашао један од најактивнијих чланова удружења Ефектива није ретка. Упорно одбијање банке да свом клијенту понуди решење буди сумњу да постоји виши интерес од просте наплате потражоивања, сматра председник удружења Дејан Гавриловић.

“Ми реагујемо буквално сваког дана, сваког дана ми пуштамо нове тужбе, буквално смо затрпали судове тужбама и за камате и за курсне разлике, и за валутну клаузулу у швајцарским францима, незакониту затезну камату, али то је све посао Народне банке Србије, дакле НБС је издала дозволу тим банкама и она СYНЦим је контролни орган. Она је морала да их казни, да их санкционише, да им не дозволи да то раде”, изјавио је председник удружења “Ефектива” Дејан Гавриловић.

Народна банка је 2012. укинула кредите у швајцарским францима. Три године касније увела је 4 модела као помоћ корисницима кредита уз образложење да су у неповољном положају. Ефектива од НБС и Министарства правде тражи хитно обустављање свих поступака у којима су активиране хипотеке, док се коначно не утвдри да ли су ти кредити законити или нису.

Извор: сајт blic.rs