Nedeljna lista poreskih obaveza

  januar2021

  PonUtoSreČetPetSubNed
  1
  2
  3
  4
  5
  • Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa na obrascu OZU
  • Podnošenje obrasca IOSI Uplata obaveze za prethodni mesec
  • Boravišna taksa
  6
  7
  8
  9
  10
  • Dostavljanje podatka o zalihama određenih niskoalkoholnih pića na poslednji dan u mesecu
  • Dostavljanje podataka o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu
  • Podnošenje i plaćanje PDV-a za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV-a, na obrascima POPDV i PP PDV
  11
  12
  13
  14
  • Podnošenje poreske prijavu PP PDV nadležnom poreskom organu – u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda
  15
  • Podnošenje POPDV i PP PDV i uplata PDV-a od strane obveznika PDV-a i poreskih dužnika iz člana 10. Zakona, koji imaju mesečni poreski period, kao i za obveznika iz člana 36a Zakona
  • Mesečna akontacija poreza na dobit pravnih lica
  • Obveznici plaćanja naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada plaćaju naknadu u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja
  • Uplata naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora
  • Uplata naknade za korišćenje ribarskog područja
  • Uplata naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina
  • Uplata naknade za korišćenje javne površine
  • Podnošenje poreske prijave PP OA za obračunatu akcizu i PP OAEL
  • Plaćanje akcize
  • Utvrđivanje srazmernog iznosa plaćene akcize
  • Uplata obaveze doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere
  • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec
  • Porez na paušalni prihod od samostalne delatnosti, kao i porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige
  • Porez po rešenju poreskog organa po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
  • Uplata naknade za korišćenje šumskog zemljišta u nešumske namene
  • Uplata naknade za korišćenje drveta
  • Uplata naknade za korišćenje voda
  • Naknada za izvađeni rečni nanos
  • Uplata naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini
  • Uplata naknade za ispuštenu vodu
  • Uplata naknade za postavljanje reklamnih tabli
  • Uplata naknade za privremeno korišćenje delova zemljišta železničkog područja koje je u opštoj upotrebi
  • Uplata naknade za posta- vljanje telekomunikaci- one opreme na zemljištu i objektima koje koristi upravljač javne žele- zničke infrastrukture
  16
  17
  18
  19
  20
  • Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog odnosno stambenog prostora, na obrascu REF-G
  • Zahtev za refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  • Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju PDV-a u prethodnom tromesečju – obrazac REF 5
  31
  • Plaćanje akcize
  • Popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima
  • Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada
  • Obaveštenje o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu
  • Poreska prijava PPDG – 1R
  • Godišnji obračun utvrđene naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte na propisanom obrascu
  • Godišnji obračun utvrđene naknade za unapređenje energetske efikasnosti na propisanom obrascu
  • Dostava podataka o iskorišćenoj količini prirodnog lekovitog faktora u prethodnoj godini na osnovu uređaja za merenje
  • Operatori vode popis korišćenih brojeva i adresa
  • Potvrda o plaćenom porezu po odbitku