Недељна листа пореских обавеза

  јун 2024

  Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1
  2
  3
  4
  5
  • Подношење обрасца ИОСИ – Извештај послодавца о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом. Уплата обавезе за претходни месец
  • Боравишна такса
  • Обавештење о закљученим уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма на обрасцу ОЗ
  6
  7
  8
  9
  10
  • Подношење и плаћање ПДВ-а за пореског дужника који није обвезник ПДВ-а, на обрасцима ПОПДВ и ПП ПДВ
  11
  12
  13
  14
  15
  • Подношење пореске пријаве ПП ОА за обрачунату акцизу и ПП ОАЕЛ
  • Плаћање акцизе
  • Подношење ПОПДВ и ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и пореских дужника из члана 10. Закона, који имају месечни порески период, као и за обвезника из члана 36а Закона
  • Порез на паушални приход од самосталне делатности, као и порез на приход од самосталне делатности предузетника који води пословне књиге
  • Плаћање аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за претходни месец
  • Уплата обавезе доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере
  • Плаћање доприноса на приходе од обављања самосталне делатности за претходни месец
  • Месечна аконтација пореза на добит правних лица
  • Уплата накнаде за коришћење шумског земљишта у нешумске намене
  • Уплата накнаде за коришћење дрвета
  • Уплата накнаде за коришћење вода
  • Накнада за извађени речни нанос
  • Уплата накнаде за коришћење водних објеката и система у јавној својини
  • Уплата накнаде за испуштену воду
  • Уплата накнаде за постављање рекламних табли
  • Уплата накнаде за привремено коришћење делова земљишта железничког подручја које је у општој употреби
  • Уплата накнаде за постављање телекомуникационе опреме на земљишту и објектима које користи управљач јавне железничке инфраструктуре
  • Уплата накнаде за коришћење јавне површине
  16
  17
  18
  19
  20
  • Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности који се користе за грејање пословног односно стамбеног простора, на обрасцу РЕФ-Г
  • Захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и биотечности која се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије, на обрасцу РЕФ-ЕТЕ
  • Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на обрасцу РЕФ-И
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  • Плаћање акцизе
  • Подношење пореске пријаве. Плаћање разлике између коначног обрачуна пореза на добит за 2023. годину и плаћених аконтација
  29
  30
  • Достављање пратеће документације од стране правних лица и предузетника који имају обавезу ревизије финансијских извештаја
  • Образац РЕФ 1 и РЕФ 2
  • Крајњи рок за исплату зарада за претходни месец, односно обрачун и уплату доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу ако послодавац нема средства за исплату зарада