Календар важења правних аката

  октобар 2023

  Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1
  • Закон о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника 17/2023 одредбе члана 3. став 1. тачка 2а) подтачка (1), члана 7. став 3. и члана 14а примењују се од 1. октобра 2023. године
  • Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког и кабинског особља 53/2023 примењује се од 1. 10. 2023. године
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података 58/2023 одредбе чл. 3. и 5 примењују се од 1. 10. 2023. године
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама 65/2023 примењује се од 1. 10. 2023. године
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја балонима 65/2023 примењује се од 1. 10. 2023. године
  • Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 75/23 примењује се од 1. 10. 2023. године
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31