Kalendar važenja pravnih akata

  mart 2019

  Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) – primenjuje se od 1. 3. 2019. godine.
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) – primenjuje se od 1. 3. 2019.
  • Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 12/2018 od 27. 9. 2018. godine) – Konvencija stupa na snagu 1. 3. 2019. godine.
  • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) – odredbe čl. 134–139. primenjuju se od 1. 3. 2019. godine.
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) – primenjuje se od 1. 3. 2019. godine.
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) – primenjuje se od 1. 3. 2019. godine.
  • Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 12/2018 od 27. 9. 2018. godine) – Konvencija stupa na snagu 1. 3. 2019. godine.
  • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) – odredbe čl. 134–139. primenjuju se od 1. 3. 2019. godine.
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, broj 44/2018) – primenjuje se od 17. 3. 2019. godine, osim odredaba čl. od 28. do 30. ovog zakona, koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
  • Odluka o početnom kapitalu, kapitalu i kapitalnom zahtevu operatora platnog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 99/2018 od 18. 12. 2018) – primenjuje se od 17. 3. 2019. godine.
  • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 99/2018 od 18. 12. 2018) – primenjuje se od 17. 3. 2019. godine.
  18
  19
  20
  21
  • Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Sl. glasnik RS”, br. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018) - važi do 21. 3. 2019. godine.
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju banaka („Sl. glasnik RS”, br. 8/2019) – primenjuje se od 31. 3. 2019. godine.
  • Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke („Sl. glasnik RS”, br. 8/2019) – primenjuje se od 31. 3. 2019. godine.
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2017 od 17. 3. 2017) – odredbe člana 8. stav 5. i člana 30. stav 6. ovog pravilnika primenjuju se do 31. 3. 2019. godine.