Календар важења правних аката

  фебруар 2024

  Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1
  • Закон о изменама и допунама Закона о странцима 62/2023 одредбе члана 1. став (2), члана 8. став (2), члана 9, члана 11. став (3), члана 12. став (2), члана 14, члана 15. став (1), члана 17. ст. (2) и (3), члана 19, члана 20, члана 22, члана 23. став (3), члана 24. став (3), члана 28. став (5), члана 31. став (3), члана 37, члана 38, члана 40, члана 44, члана 45. став (1), члана 46, члана 49. став (2) и члана 50. ст. (2), (3) и (7) тог закона почињу да се примењују од 1. 2. 2024. године
  • Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 62/2023 примењује се од 1. 2. 2024. године
  • Правилник о изгледу и садржини обрасца путне исправе за избеглице 104/2023 примењује се од 1. 2. 2024. године
  • Уредба о Централној кадровској евиденцији 3/2024 примењује се од 1. 2. 2024. године
  2
  3
  4
  5
  • спречавању прања новца и финансирања тероризма 92/2023 примењује се од 5. 2. 2024. године
  6
  7
  8
  9
  • Правилник о саветнику за хемикалије и условима за обуку и проверу знања саветника за хемикалије 96/2023 почиње да се примењује 9. 2. 2024, осим одредбе члана 24. став 1, која почиње да се примењује 10. 3. 2024. године
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29