Školstvo, zdravstvo, odbrana, sudstvo, ali i svakodnevni život građana Srbije u velikoj meri zavise od funkcionisanja Poreske uprave. Njena efikasnost i modernizacija zato su jedan od prioriteta, ne samo resornog ministarstva nego i Vlade naše zemlje.

Prvi program transformacije Poreske uprave donet je 2015. Dve godine kasnije donet je akcioni plan programa transformacije, koji je ojačao funkciju prvog.

Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave za transformaciju, kaže da su strateški ciljevi, koji su opredeljeni Programom transformacije i akcionim planom, unapređenje efikasnosti i efektivnosti obavljanja osnovnih poslovnih funkcija, smanjenje troškova i povećanje kvaliteta usluga i unapređenje uslova rada.

Moderna organizacija neizostavno obuhvata i pružanje usluga poreskim obveznicima, a bavi se i edukacijom, promocijom, ali i pomaganjem obveznicima u ispunjavanju njihovih obaveza.

Svima njima na raspolaganju je Kol-centar, kao i šalteri Vaš poreznik, gde mogu da dobiju sve potrebne informacije.

A sve informacije mogu da dobiju i od kuće.

„Trudimo se da smanjimo potrebu fizičkog dolaska poreskih obveznika u Poresku upravu i zbog toga razvijamo elektronske servise i možemo da kažemo da je možda naša najveća filijala naš portal E-porezi“, kaže Šević.

Preko portala E-porezi mogu se podneti poreske prijave.

Borba protiv sive ekonomije još je jedan važan zadatak Poreske uprave.

„Jačamo inspekcijske službe Poreske uprave i u sferi kontrole i u sferi poreske policije. Baziramo njihovo postupanje na analizi rizika, jačamo organizacionu jedinicu koja se bavi strateškom analizom rizika i operativnom analizom rizika i fokusiramo se na poreske obveznike koji se smatraju rizičnim“, kazao je Rade Šević.

Izvor: B92, Prva TV, www.poreskauprava.gov.rs