Bilten Ustavnog suda za 2021. godinu izašao je iz štampe, a možete ga pogledati i u nastavku.

Reč je o zbirci izabranih odluka Ustavnog suda iz njegovih najvažnijih ustavnosudskih nadležnosti donetih tokom 2021. godine, kao i izabranih stručnih članaka u kojima su obrađene teme od značaja za rad Ustavnog suda u istoj godini. Ustavni sud je tokom 2021. godine rešio veliki broj ustavnosudskih predmeta – skoro 14.000, od kojih su najznačajniji predmeti iz postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata, postupka rešavanja sukoba nadležnosti i postupka odlučivanja po ustavnim žalbama.

Bilten Ustavnog suda za 2021. godinu

Izvor: sajt Ustavnog suda