Kompanija Ing-Pro d.o.o. organizuje jednodnevno BESPLATNO savetovanje na temu:

NOVINE U POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA
(Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koji se primenjuju od 1. 10. 2018. i Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika)

Savetovanje će se održati u  sledećim terminima:

Beograd: 11. 9. 2018. godine,  – TERMIN POPUNjEN !!!
– hotel „Palas”, Topličin venac 23, u terminu od 10.00 do 15.00 časova (sa kafe pauzom).
Niš: 17. 9. 2018. godine,
– hotel „Tami Residence”, ul. Durmitorska prilaz br. 1, u terminu od 11.00 do 15.00 časova (sa kafe pauzom).
Novi Sad: u septembru mesecu, termin i mesto će naknadno biti objavljeni.

Predavač: Vladimir Saičić, dip. pravnik sa višegodišnjim iskustvom u oblasti privrednog prava, saradnik časopisa Lege Artis Propisi u praksi

Program:
– Usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije – prekogranično spajanje i pripajanje
– Usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije – uvođenje i uređenje Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije
– Ograničenje roka za isplatu dividende
– Izmena kriterijuma likvidnosti za utvrđivanje tržišne vrednosti akcija javnog akcionarskog društva
– Novine kod zaštite prava manjinskih akcionara
– Zaključenje pravnog posla i preduzimanje pravnih radnji u slučaju postojanja ličnog interesa članova i zastupnika društva
– Novine u vezi sa sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrednosti
– Uređenje sazivanja i održavanja skupštine AD i DOO
– Uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod DOO
– Obaveza vraćanja dodatnih uplata kod DOO
– Nemogućnost propisivanja obavezne upotrebe pečata
– Smanjenje „papirnog poslovanja“ – obavezna registracija elektronske adrese za prijem pošte i značaj elektronskog potpisa
– Novine u vezi sa obavljanjem preduzetničke delatnosti i novine kod ortačkih društava
– Pregled ostalih izmena Zakona o privrednim društvima
– Obaveze pravnih subjekata u vezi sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
– Pitanja i odgovori

Broj mesta je ograničen!
Za savetovanja u Nišu i Novom Sadu, moguće je prijaviti do tri učesnika iz jednog pravnog lica.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, faks: 011/2836-474, ili nam pišite na: savetovanje@ingpro.rs.

Klikom na link u nastavku popunite elektronsku prijavu za učešće na savetovanju i obavezno naznačite da li se prijavljujete za Novi Sad ili Niš (termin u Beogradu je popunjen):