Још једна пресуда у корист клијента банке – Апелациони суд у Београду донео је прву правоснажну пресуду по којој банка нема право да наплаћује трошак обраде кредита, односно провизију за обраду кредита.
Према решењу суда, тужена банка је обавезна да клијента обештети у износу од 3.689 швајцарских франака са каматом, почев од 2006. до 2012. године, а на име провизије коју је неосновано наплаћивала.

Провизије највеће код стамбених кредита

– Имамо информацију да је Апелациони суд дао упуство нижестепеним судовима да пресуђују у корист клијената који туже за провизију за обраду кредита, односно да поништавају ту одредбу уговора као незакониту. То значи да грађани који се одлуче да покрену судски спор сигурно га и добијају – каже Дејан Гавриловић из Удружења „Ефектива“ за „Блиц“.

Већи износ кредита, већи трошак

Наравно провизије су највише код оних кредита који имају веће износе – што значи, већи износ, већи и трошак накнаде.

Другим речима, службеник банке има исти обим посла, небитно да ли је кредит вредан 10.000 или 100.000 евра, али се провизија од један одсто у првом случају наплаћује 100 евра, а у другом – 1.000 евра.

– Чак је и Народна банка Србије указала да је одређивање висине накнаде у процентуалном износу од вредности кредита у пракси доводи до тога да за истоврсни банкарски производ, односно услугу, корисници плаћају накнаду различите висине. При чему банка заправо има потпуно исте трошкове, што значи да висина накнаде не представља одраз стваних трошкова пружања услуге – каже Гавриловић.

Спор траје око две године

Процена је да се ови спорови решавају на једном, евентуално два рочишта, указују у „Ефективи“. Ова прва пресуда правоснажно је окончана после две године.

Ко може да тражи да му се врати плаћена провизија

– Спор могу да покрену сви корисници кредита без обзира да ли је он у еврима, францима или динарима, за све врсте зајмова од потрошачких, стамбених, кеш, пољопривредних кредита, инвестиционих, бизнис, као и без обзира да ли је кредит активан или је отплаћен. Осим тога могуће је покренути тужбу за повраћај новца за праћење кредита, превремену отплату и анексирање уговора – истиче Дејан Гавриловић.

 

Извор: сајт Блиц-а