Još jedna presuda u korist klijenta banke – Apelacioni sud u Beogradu doneo je prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita, odnosno proviziju za obradu kredita.
Prema rešenju suda, tužena banka je obavezna da klijenta obešteti u iznosu od 3.689 švajcarskih franaka sa kamatom, počev od 2006. do 2012. godine, a na ime provizije koju je neosnovano naplaćivala.

Provizije najveće kod stambenih kredita

– Imamo informaciju da je Apelacioni sud dao upustvo nižestepenim sudovima da presuđuju u korist klijenata koji tuže za proviziju za obradu kredita, odnosno da poništavaju tu odredbu ugovora kao nezakonitu. To znači da građani koji se odluče da pokrenu sudski spor sigurno ga i dobijaju – kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja „Efektiva“ za „Blic“.

Veći iznos kredita, veći trošak

Naravno provizije su najviše kod onih kredita koji imaju veće iznose – što znači, veći iznos, veći i trošak naknade.

Drugim rečima, službenik banke ima isti obim posla, nebitno da li je kredit vredan 10.000 ili 100.000 evra, ali se provizija od jedan odsto u prvom slučaju naplaćuje 100 evra, a u drugom – 1.000 evra.

– Čak je i Narodna banka Srbije ukazala da je određivanje visine naknade u procentualnom iznosu od vrednosti kredita u praksi dovodi do toga da za istovrsni bankarski proizvod, odnosno uslugu, korisnici plaćaju naknadu različite visine. Pri čemu banka zapravo ima potpuno iste troškove, što znači da visina naknade ne predstavlja odraz stvanih troškova pružanja usluge – kaže Gavrilović.

Spor traje oko dve godine

Procena je da se ovi sporovi rešavaju na jednom, eventualno dva ročišta, ukazuju u „Efektivi“. Ova prva presuda pravosnažno je okončana posle dve godine.

Ko može da traži da mu se vrati plaćena provizija

– Spor mogu da pokrenu svi korisnici kredita bez obzira da li je on u evrima, francima ili dinarima, za sve vrste zajmova od potrošačkih, stambenih, keš, poljoprivrednih kredita, investicionih, biznis, kao i bez obzira da li je kredit aktivan ili je otplaćen. Osim toga moguće je pokrenuti tužbu za povraćaj novca za praćenje kredita, prevremenu otplatu i aneksiranje ugovora – ističe Dejan Gavrilović.

 

Izvor: sajt Blic-a