Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 35, od 18. marta 2020), Agencija za privredne registre obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta, odnosno na šalterima Agencije, do dana prestanka vanrednog stanja, ili do donošenja drugog akta Vlade Republike Srbije.

Agencija je obezbedila nesmetani nastavak obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, uz poštovanje svih zakonskih rokova za odlučivanje.

Korisnicima su i dalje na raspolaganju sledeći eServisi APR-a: eRegistracija osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO, eRegistracija osnivanja preduzetnika, eGrađevinske dozvole, eDostavljanje finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Sve ostale registracione prijave, dokumentacija i zahtevi treba da se šalju u papirnoj formi, putem poštanskih operatora, kao i do sada.

Propisani obrasci su objavljeni na internet stranici Agencije, u odeljku Registri, na linku Obrasci, ali Agencija, takođe, prima i podneske građana u slobodnoj formi, u pisanom obliku iz kojih se nedvosmisleno vidi razlog podnošenja zahteva.

Najtačnije i najažurnije informacije o procedurama i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, kao i obrasci registracionih prijava, modeli akata i naknade objavljeni su na sajtu Agencije, gde se može pratiti i tok prijema i obrade svakog pojedinačnog predmeta, putem stranice Pretrage-Pretrage podataka o primljenim prijavama i žalbama.

Pitanja se mogu postavljati Info centru putem telefona 011 20 23 350 i 011 33 07 865, kao i elektronske pošte info@apr.gov.rs.

Građani mogu potražiti odgovore na pitanja i putem telefona organizacionih jedinica (OJ) Agencije:

016/237-655         OJ Leskovac
024/671-930         OJ Subotica
036/326-999         OJ Kraljevo
031/513-868         Oj Užica
019/420-360         OJ Zaječar
023/511-518         OJ Zrenjanin
034/500-238         OJ Kragujevac
021/270-3817       OJ Novi Sad
021/475-4308       OJ Novi Sad
021/661-4592       OJ Novi Sad
014/291-013         OJ Valjevo
064/8831458         Oj Kosovska Mitrovica
012/220-051         OJ Požarevac

Tehnička pitanja, u vezi eServisa i rada aplikacija u IT sistemu APR-a, mogu se postavljati Servis desku putem telefona 011 20 20 293 i elektronske pošte sd@apr.gov.rs.

Kako je obustavljen rad sa strankama i u arhivi APR-a u Rakovici, neophodne informacije o arhivskoj dokumentaciji se mogu dobiti pozivom na brojeve 011 333 1 434 i 011 330 7 912, ili putem elektronske pošte arhiv@apr.gov.rs.

Pravna pomoć će se pružati elektronskim putem, a elektronske adrese svih registara, kojima se upućuju pitanja, objavljene su na stranici Kontakti.

Izvor: sajt APR
Naslov: Redakcija