Na osnovu člana  4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili
pogrešno uplaćenih sredstava
, Agencija za privredne registre je, po
službenoj dužnosti, pokrenula postupak za povraćaj tih sredstava na
račun uplatioca.

Sredstva se vraćaju pravnim licima koja su u toku 2015. godine prema
APR-u izvršila uplatu većeg iznosa naknade ili su, pak, pogrešno
uplatila sredstva.

I u narednom periodu, APR će nastaviti sa povraćajem više ili
pogrešno uplaćenih sredstava izvršenih u 2016, 2017. i 2018. godini, u
skladu sa izvršenom kontrolom koju sprovode nadležni registri, odnosno
Sektor ekonomsko- finansijskih poslova Agencije. 

Takođe, APR će nastaviti da izvršava i povraćaj više ili pogrešno
uplaćenih sredstava prema dostavljenim zahtevima podnosioca
registracionih prijava a pregled predmeta, odn. registracionih zahteva,
po kojima je identifikovan višak uplaćenih sredstava po rešenim
predmetima, a za koje nije izvršen povraćaj, dat je u aplikaciji Pretraga rešenih predmeta za koje su uplaćene naknade u većem iznosu od propisanih.    

Izvor: sajt APR-a
Naslov: Redakcija