Korisnicima je od 28. juna na portalu APR-a dostupna nova elektronska usluga – eRegistracija osnivanja višečlanog DOO.

Da bi se započela elektronska registracija, potrebno je, da se, najpre, u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika kreira korisnički nalog, nakon čega se pristupa aplikaciji za popunjavanje prijave osnivanja višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću i prilaganje elektronskih dokumenata.

Instaliranjem nove APR-ove aplikacije NexU omogućuje se elektronsko potpisivanje prijave i dokumenata, što predstavlja završni korak u postupku podnošenja prijave.

NexU aplikacija ne važi za MUP-ove sertifikate izdate pre 18.08.2014. godine.

Izvor: APR